Bật Lưới Khi In File Trong Excel


excel-cracker.com – MẸO EXCEL, MẸO CÔNG VIỆC, THÔNG TIN VĂN PHÒNG




Facebook



2021-05-07T06: 09: 16Z
Excel của chúng ta gồm nhiều ô và có các đường lưới ô để chúng ta dễ dàng thao tác khi sử dụng, nhưng mặc định các đường lưới này không …








Excel của chúng tôi bao gồm nhiều ô và có các đường lưới để giúp chúng tôi dễ dàng thao tác, nhưng theo mặc định, các đường lưới này không được hiển thị khi bạn in tệp. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách bật chế độ hiển thị đường lưới khi in.
Như trong ví dụ này, chúng tôi không đóng khung dữ liệu mà chỉ cần nhập chúng vào các ô có sẵn của excel.
Khi bạn nhấn in, các đường lưới này không được hiển thị
Để kích hoạt chúng, hãy truy cập Bố trí trang trong phần Gridlines kiểm tra mặt hàng In
Nhấn in và kiểm tra lại, lưới đã hiển thị
Đây là kết quả so sánh trước và sau khi bật lưới in cho các bạn dễ hình dung
Chúc may mắn

5
excel-cracker.com – MẸO EXCEL, MẸO CÔNG VIỆC, THÔNG TIN VĂN PHÒNG: Bật Lưới Khi In Tệp Trong Excel
Excel của chúng ta gồm nhiều ô và có các đường lưới ô để chúng ta dễ dàng thao tác khi sử dụng, nhưng mặc định các đường lưới này không …

>>> Xem thêm:  Cách sử dụng hàm HYPERLINK để tạo nhiều liên kết khác nhau