Cách dùng hàm DAY trong Excel

Hàm DAY trong Excel sẽ giúp xử lý dữ liệu ngày tháng dễ dàng hơn. Nó đây cách sử dụng hàm DAY trong Microsoft Excel.

Hàm DAY trong Microsoft Excel

Hàm DAY trong Excel

Hàm DAY trong Excel trả về ngày của tháng dưới dạng một số trong phạm vi từ 1 đến 31, bắt đầu từ ngày được chỉ định. Bạn có thể dùng Hàm DAY để trích xuất số ngày từ một ngày cụ thể vào một ô. Bạn cũng có thể sử dụng nó Hàm DAY để lấy và cung cấp giá trị ngày tháng cho một hàm khác, chẳng hạn như hàm DATE.

  • Sử dụng: Tính ngày
  • Giá trị trả lại: Một số trong phạm vi từ 1 đến 31, đại diện cho số ngày trong ngày.
  • Công thức: = DAY (ngày). Trong đó: date là một ngày Excel hợp lệ.

Ví dụ về cách sử dụng hàm DAY trong Microsoft Excel

Hàm DAY trả về một giá trị ngày trong một ngày được cho dưới dạng một số từ 1 đến 31, được tính từ ngày đã cung cấp. Ví dụ: với ngày 15 tháng 1 năm 2019 trong ô A1:

=DAY(A1) // returns 15

Bạn có thể sử dụng hàm DAY để trích xuất số ngày kể từ ngày trong một ô và cung cấp giá trị đó cho một hàm khác. Ví dụ: Thay đổi năm của ngày trong ô A1 thành 2020, nhưng giữ nguyên tháng và ngày, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=DATE(2020,MONTH(A1),DAY(A1))

Ghi chú:

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
  • Trong Excel, ngày tháng là số chuỗi. Để hiển thị các giá trị ngày ở dạng có thể đọc được, hãy chọn định dạng số mong muốn.
  • Đối số ngày phải là một ngày hợp lệ trong Excel.
>>> Xem thêm:  Hướng dẫn viết phân số trong Word khi soạn thảo công thức toán học

Trên đây là Khái niệm cơ bản về cách sử dụng hàm DAY trong Microsoft Excel. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://excel-cracker.com/thu-thuat-pc