Cách dùng hàm HLOOKUP trong Excel

HLOOKUP là một hàm Excel được sử dụng để tra cứu và truy xuất dữ liệu từ một hàng cụ thể trong bảng. Đây là Những điều bạn cần biết về cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Microsoft Excel.

Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Microsoft Excel

Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel

H trong HLOOKUP là từ viết tắt của “ngang”. Tức là, nó sẽ tra cứu dữ liệu hiện ở hàng đầu tiên của bảng tính, di chuyển theo chiều ngang sang phải. HLOOKUP hỗ trợ so khớp chính xác và tương đối với các ký tự đại diện để tìm các kết quả phù hợp từng phần.

Sử dụng: Tìm một giá trị trong bảng bằng cách khớp dữ liệu trong hàng đầu tiên.

Giá trị trả lại: Khớp giá trị từ một bảng.

Công thức: = HLOOKUP (giá trị, bảng, row_index, [range_lookup])

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Phía trong:

  • Giá trị – Giá trị tra cứu.
  • Bàn – Bảng cho hàm HLOOKUP trong Excel để lấy dữ liệu.
  • row_index – Số hàng cần trích xuất dữ liệu.
  • range_lookup – [tùy chọn] Một boolean (giá trị logic) để chỉ ra kết quả khớp chính xác hoặc gần đúng. Mặc định = TRUE = đối sánh tương đối.

Phiên bản: Sử dụng hàm HLOOKUP trong Microsoft Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007 và các phiên bản cũ hơn.

Lưu ý khi sử dụng hàm HLOOKUP trong Microsoft Excel

HLOOKUP tìm giá trị trong hàng đầu tiên của bảng. Trong cột đối sánh, nó trích xuất dữ liệu từ hàng cụ thể. Sử dụng HLOOKUP trong Excel khi các giá trị tra cứu nằm ở hàng đầu tiên của bảng. Sử dụng hàm VLOOKUP khi tra cứu dữ liệu trong cột đầu tiên của bảng tính.

  • range_lookup kiểm soát giá trị để khớp chính xác hay không. Mặc định là TRUE = để cho phép khớp giá trị không chính xác.
  • Đặt range_lookup thành FALSE để yêu cầu kết hợp chính xác.
  • Nếu range_lookup là TRUE (cài đặt mặc định), khớp không chính xác sẽ khiến hàm HLOOKUP tìm giá trị gần nhất trong bảng nhưng vẫn nhỏ hơn giá trị cần tìm.
  • Khi bỏ qua range_lookup, hàm HLOOKUP sẽ cho phép kết hợp không chính xác, nhưng nó sẽ trả về kết quả khớp chính xác nếu có.
  • Nếu range_lookup là TRUE (cài đặt mặc định) đảm bảo rằng các giá trị tra cứu trong hàng đầu tiên của bảng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Nếu không, HLOOKUP có thể trả về giá trị không chính xác hoặc không mong muốn.
  • Nếu range_lookup là FALSE (cần đối sánh chính xác), các giá trị trong hàng của bảng không cần được sắp xếp.
>>> Xem thêm:  Cách đăng ký địa chỉ Mail @Facebook.com

Trên đây là Cách sử dụng cơ bản của hàm HLOOKUP trong Excel. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://excel-cracker.com/thu-thuat-pc