Cách dùng hàm Match trong Excel

Trận đấu . chức năng là một hàm khá phổ biến trong Excel. Đây là Cách sử dụng hàm Khớp trong bảng tính Excel.

Cách sử dụng hàm Khớp trong Excel

Khớp hàm trong Microsoft Excel

Đối sánh là một hàm Excel được sử dụng để xác định vị trí của giá trị tra cứu trong một hàng, cột hoặc bảng. Đối sánh hỗ trợ đối sánh tương đối và đối sánh chính xác, ký tự đại diện (*?) Để đối sánh từng phần. Đối sánh thường được kết hợp với chức năng Chỉ mục để truy xuất giá trị tại một vị trí đã khớp.

Mục đích: Xác định vị trí của một mục trong một mảng

Giá trị trả lại: Một số đại diện cho một vị trí trong lookup_array.

Công thức:

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
=MATCH (lookup_value, lookup_array, [match_type])

Phía trong:

  • lookup_value: Giá trị tra cứu trong mảng lookup_array.
  • lookup_array: Một dải ô hoặc một tham chiếu mảng.
  • Loại so khớp – tùy chọn 1 = (mặc định) chính xác hoặc nhỏ nhất tiếp theo, 0 = khớp chính xác, -1 = chính xác tiếp theo hoặc lớn nhất.

Hàm Match có thể được sử dụng trong Microsoft Excel 2003 trở lên.

Lưu ý khi sử dụng hàm Khớp trong Microsoft Excel

Hàm Match được sử dụng để xác định vị trí của một giá trị trong một phạm vi hoặc mảng. Ví dụ: trong ảnh chụp màn hình ở trên, công thức trong ô E6 được định cấu hình để có vị trí của giá trị trong ô D6. Hàm MATCH trả về 5 bằng giá trị tra cứu (đào) ở vị trí 5 trong phạm vi B6: B14:

=MATCH(D6,B6:B14,0) // returns 5

Trận đấu . chức năng có thể thực hiện đối sánh kết quả chính xác và tương đối, đồng thời hỗ trợ các ký tự đại diện (*?) để đối sánh từng phần. Có 3 chế độ đấu riêng biệt.

>>> Xem thêm:  Mang áo mới cho Google Chrome và Microsoft Edge với bộ giao diện bóng đêm cực chất

Đối sánh chỉ hỗ trợ mảng hoặc phạm vi một chiều (dọc hoặc ngang). Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Khớp để xác định các giá trị trong phạm vi bảng hoặc hai chiều bằng cách cung cấp Khớp một cột hoặc hàng có chứa giá trị tra cứu. Bạn thậm chí có thể sử dụng Kết hợp hai lần trong một công thức để tìm các cột và hàng phù hợp cùng một lúc.

Thông thường, hàm Khớp được kết hợp với hàm Chỉ mục để trích xuất giá trị tại một vị trí khớp nhất định. Nói cách khác, Match ghi lại vị trí và Index trả về giá trị tại vị trí đó.

Các loại hàm Khớp trong Excel

Bạn chọn kiểu của hàm Khớp trong Excel. Nếu không, loại hàm Khớp mặc định là 1 (chính xác hoặc nhỏ nhất tiếp theo). Khi loại Đối sánh là 1 hoặc -1, đây được gọi là đối sánh gần đúng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Match sẽ tìm một kết quả phù hợp chính xác cho mọi loại kết hợp như được lưu ý trong bảng bên dưới.

Phù hợp với phong cách phương pháp Chi tiết
Đầu tiên Quan hệ Kết hợp tìm giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tra cứu. Mảng tra cứu phải được sắp xếp theo giá trị tăng dần.
Chính xác Kết hợp tìm giá trị đầu tiên bằng giá trị tra cứu. Không cần sắp xếp mảng tra cứu.
-Đầu tiên Quan hệ Đối sánh tìm giá trị nhỏ nhất, lớn hơn hoặc bằng giá trị tra cứu. Mảng tra cứu phải được sắp xếp theo giá trị giảm dần.
Quan hệ Khi loại đối sánh bị bỏ qua, nó được đặt thành 1 theo mặc định.

Cẩn thận: Đảm bảo đặt Loại đối sánh thành 0 nếu cần đối sánh chính xác. Cài đặt mặc định là 1 có thể khiến Đối sánh trả về kết quả trông bình thường nhưng thực tế là sai. Bạn nên cung cấp một giá trị rõ ràng cho match_type.

Ví dụ sử dụng hàm Khớp trong Excel

Kết hợp chuẩn xác

Khi loại Đối sánh là 0, hàm này sẽ tìm kiếm giá trị chính xác. Ví dụ, công thức ở đây là:

=MATCH(E2,B3:B11,0)
Loại đối sánh chính xác

Trong công thức trên, giá trị tra cứu đến từ ô E2. Nếu giá trị tra cứu được mã hóa cứng trong công thức, thì nó phải được đặt kèm theo (“”) vì nó là giá trị văn bản:

=MATCH("Mars",B3:B11,0)

Lưu ý: Đối sánh không phân biệt chữ hoa chữ thường. Vì vậy, cho dù bạn viết Mars hay mars, kết quả vẫn sẽ là 4.

Đối sánh tương đối

Khi loại Đối sánh là 1, Đối sánh sẽ thực hiện đối sánh tương đối trên các giá trị được sắp xếp từ A-Z, tìm giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tra cứu. Công thức ví dụ trong E3:

Loại đối sánh tương đối
=MATCH(E2,B3:B11,1)

Đối sánh ký tự đại diện

Khi loại Đối sánh được đặt thành 0, Đối sánh có thể thực hiện đối sánh giá trị bằng cách sử dụng các ký tự đại diện. Ví dụ trong ô E3:

=MATCH(E2,B3:B11,0)

Tương đương với:

=MATCH("pq*",B3:B11,0)
Đối sánh tương đối cho các ký tự đại diện

Ghi chú:

  • Đối sánh không phân biệt chữ hoa chữ thường.
  • Đối sánh trả về lỗi # N / A nếu không tìm thấy kết quả phù hợp nào.
  • Khớp chỉ xử lý văn bản dài tối đa 255 ký tự.
  • Trong trường hợp dữ liệu trùng lặp, Match trả về kết quả phù hợp đầu tiên.
  • Nếu match_type là 0, lookup_value có thể chứa các ký tự đại diện.
  • Hàm Match thường được sử dụng với hàm Index.

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://excel-cracker.com/thu-thuat-pc

>>> Xem thêm:  Cách cấu hình và khởi tạo tài khoản Netflix dành cho trẻ nhỏ