Cách sử dụng hàm CODE trong Excel

Hàm CODE trong Excel là gì và cách sử dụng hàm CODE trong Excel? Hãy cùng Download.vn tìm hiểu nhé!

Cách sử dụng hàm CODE trong Excel

Cách sử dụng hàm CODE trong Microsoft Excel

Hàm CODE trong Excel trả về mã số cho ký tự được cung cấp. Ví dụ: CODE (“a”) trả về mã 97.

Công dụng: Trả về mã số cho một ký tự.

Giá trị trả lại: Mã đại diện cho một ký tự.

Công thức: = CODE (văn bản)

  • Trong đó văn bản là ký tự hoặc tham chiếu bạn muốn lọc để lấy mã.

Sử dụng Hàm CODE trong Excel từ 2003 trở lên.

Lưu ý khi sử dụng hàm CODE trong Microsoft Excel

Hàm CODE trả về mã cho ký tự tham chiếu. Ví dụ: CODE (“a”) trả về mã 97:

=CODE("a") // trả về mã số 97

Với ký tự a trong ô A1, công thức dưới đây cũng trả về kết quả tương tự:

=CODE(A1) // trả về mã số 97

Hàm CODE chỉ nhận một đối số, văn bản, thường là một giá trị văn bản. Nếu văn bản chứa nhiều hơn một ký tự, hàm CODE trả về mã cho ký tự đầu tiên:

=CODE("A") // trả về 65
=CODE("Apple") // trả về 65

Hàm CODE sẽ xử lý đầu vào số cho các số 0-9:

=CODE(1) // trả về 49

Nói chung, số được trả về bởi hàm CODE là mã ký tự trong bảng ký hiệu thập phân ASCII. Hàm CODE trong Excel được thiết kế để hoạt động trong thế giới ASCII / ANSI và chỉ hiểu cách ánh xạ các ký tự tương ứng với các số 0 – 255.

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn đính kèm file trong Word

Đảo ngược MÃ

Để lấy ký tự tương ứng với mã, bạn có thể sử dụng chức năng CHAR:

=CHAR(65) // trả về "A"

Có thể nói CHAR trong Excel là hàm ngược của CODE. Nó phân tích một đoạn mã và trả về ký tự tương ứng.

Trên đây là Cách sử dụng hàm CODE trong Microsoft Excel. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://excel-cracker.com/thu-thuat-pc