Cách sửa lỗi không chọn được Visual Basic, Macro trong thẻ Developer

Khi bạn mở Excel, nhưng các nút chọn Visual Basic, Record Macro, Macros đều bị ẩn (tắt) và không thể chọn được như trong hình trên. Vậy làm thế nào để có thể sửa lỗi này? Lỗi này cụ thể là do bạn không cài đặt VBA khi cài đặt Office. Để khắc phục lỗi này, hãy làm theo tuần tự các bước sau:

Bước 1: Nhập Bảng điều khiển, lựa chọn Gỡ bỏ cài đặt một chương trình.

Bước 2: Tìm ứng dụng Microsoft Office tương ứng mà bạn đang sử dụng, ví dụ của tôi là Microsoft Office 2007.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Bước 3: Chọn Biến đổi => Chọn Thêm hoặc loại bỏ các tính năng.

Bước 4: Tìm kiếm trong phần Các tính năng dùng chung của Office, bạn sẽ thấy rằng Visual Basic for Applications được đánh dấu bằng dấu thập đỏ, có nghĩa là nó chưa được cài đặt. Bạn chọn nhập và chọn Chạy từ Máy tính của tôi.

Việc cài đặt, đôi khi yêu cầu bạn phải có bộ Office tương ứng khi cài đặt!

Nguồn : Blog hocexcel

>>> Xem thêm:  Tổng hợp các phương pháp loại bỏ dữ liệu lặp