Cách xóa PivotTable trong Excel

Khi PivotTable trở nên không cần thiết, chỉ cần xóa nó. Nhưng một số trường hợp khó thao tác, chẳng hạn như “không thể bấm vào vùng PivotTable để xóa” hoặc “PivotTable bị trùng vùng”. Tìm hiểu cách loại bỏ PivotTable bằng chuột

Xóa PivotTable khi làm việc ngoại tuyến

Để xóa vùng PivotTable, chúng ta chỉ cần chọn tất cả Bảng tổng hợp rồi nhấn phím Xóa.

Trong trường hợp bạn muốn loại bỏ dữ liệu Pivot Table nhưng vẫn giữ vùng trống, bạn có thể loại bỏ PivotTable như sau:

  1. Chọn bất kỳ ô nào trong PivotTable
  2. Trong thẻ Phân tích, chọn Lựa chọn > Toàn bộ PivotTable
  3. Chọn Xóa> Xóa tất cả

Xóa PivotTable khi làm việc trực tuyến

Để loại bỏ PivotTable khi làm việc trên Excel Online, bạn thực hiện tương tự bằng cách chọn toàn bộ PivotTable rồi nhấn Xóa bỏ.

Nếu PivotTable của bạn nằm trên một trang tính khác không có dữ liệu bổ sung, bạn có thể bấm chuột phải vào tab và chọn Xóa bỏ để xóa tất cả các tab.

Lỗi phổ biến

Khi gỡ bỏ PivotTable, chúng ta có thể gặp trường hợp sau:

Đây là một lỗi xảy ra khi bạn không chọn tất cả các khu vực để loại bỏ. Sau đó, Excel sẽ tự động hiểu rằng bạn đã chọn vùng phía sau Pivot, không phải Pivot. Để khắc phục, hãy chọn lại toàn bộ khu vực rồi nhấn Xóa bỏ


Xem thêm các bài viết về PivotTable sau:

>>> Xem thêm:  Cách tạo menu chuyển động đẹp trong Excel sử dụng VBA

Tạo báo cáo với nhiều điều kiện bằng PivotTable

Tự động cập nhật PivotTable bằng VBA

Nguồn : Blog hocexcel