Copy dữ liệu từ nhiều báo cáo vào 1 báo cáo tổng không cần mở báo cáo con


Đây là bài hát số 11 trong loạt video Hướng dẫn VBA trong Excel và các ứng dụng của VBA trong công việc


Công việc tổng hợp và sao chép dữ liệu từ nhiều nguồn báo cáo khác nhau vào một bảng tính trong excel để thực hiện phân tích có thể mất rất nhiều thời gian nếu thực hiện thủ công. Đoạn mã VBA được giới thiệu trong bài viết này có thể hướng dẫn bạn thực hiện việc này với sự trợ giúp của VBA.

Mã VBA sử dụng trong bài:

Tải tài liệu đính kèm video tại đây

Tải xuống

Khóa học VBA từ cơ bản đến nâng cao

Kiến thức có liên quan:

• Chuỗi video về VBA trong excel


➤ Đăng ký: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1

➤ Nhóm Facebook: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/

Nguồn : Blog hocexcel

>>> Xem thêm:  Khóa học Google Apps Script