Excel cơ bản dành cho người mới bắt đầu

01 Thẻ Ribbon Giới thiệu
02 Thao tác trang tính trong Excel
03 Kiến thức cơ bản về bảng tính Excel
04 Nhập dữ liệu trong Excel (1)
05 Nhập công thức trong Excel
06 kiểu dữ liệu trong Excel
07 Kiểu dữ liệu ngày tháng và chức năng xử lý ngày tháng
08 Lọc dữ liệu với AutoFilter trong Excel
09 15 Các hàm cơ bản bạn cần biết trong Excel (1)
10 hàm tra cứu VLookup và Index Match trong Excel
11 Hàm thống kê Countifs, sumifs, sumproduct trong Excel (1)
12 Cách sử dụng Pivot Table để tóm tắt phân tích dữ liệu
13 Cách vẽ đồ thị chuyên nghiệp trong Excel
14 Cách in để phù hợp với bảng Excel trên giấy A4
15 Cách định dạng dữ liệu, tô màu có điều kiện cho toàn bộ dòng Excel

Nguồn : Blog hocexcel

>>> Xem thêm:  Đặt Tên Vùng Và Ứng Dụng Của Việc Đặt Tên Vùng Trong Excel