Hàm DATE trong Excel

Hàm DATE trong Microsoft Excel Tạo một ngày hợp lệ từ năm, tháng và ngày. Hàm DATE Hữu ích khi bạn muốn tập hợp các ngày cần được thay đổi động theo các giá trị khác nhau trong bảng tính Excel.

Cách sử dụng hàm DATE trong Excel

Microsoft Excel Microsoft Excel cho Android Microsoft Excel cho iOS Microsoft Excel Online

Mọi thứ bạn cần biết về hàm DATE trong Excel

Mục đích: Tạo ngày theo năm, tháng và ngày.

Giá trị trả lại: Ngày hợp lệ trong Excel.

Cú pháp: = DATE (năm, tháng, ngày).

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Phía trong:

  • Năm – Số năm.
  • tháng Số tháng.
  • ngày – Số ngày.

Lưu ý khi sử dụng hàm DATE trong Excel

Hàm DATE tạo một ngày hợp lệ trong Excel bằng cách sử dụng từng số của năm, tháng và ngày. Ví dụ: bạn có thể sử dụng hàm DATE để tạo ngày 1/1/1999 và 1/6/2010 như sau:

=DATE(1999,1,1) // Jan 1, 1999
 =DATE(2010,6,1) // Jun 1, 2010

Bạn nên sử dụng hàm DATE trong Excel khi bạn muốn ngày tự động thay đổi theo một giá trị khác. Ví dụ: với 2018 trong ô A1:

=DATE(A1,4,15) // Apr 15, 2018

Nếu A1 thay đổi thành 2019, hàm DATE trả về ngày 15 tháng 4 năm 2019.

Hàm DATE đặc biệt hữu ích khi nhập ngày tháng vào các hàm Excel khác như SUMIFS hoặc COUNTIFS. Bởi vì bạn có thể dễ dàng thu thập các ngày theo năm, tháng và các giá trị ngày từ tham chiếu ô hoặc kết quả công thức liên quan. Ví dụ: để đếm các ngày lớn hơn 1/1/2019 trong một trang tính trong đó A1, B1 và ​​C1 chứa các giá trị năm, tháng và ngày tương ứng, bạn có thể sử dụng công thức như sau:

=COUNTIF(range,">"&DATE(A1,B1,C1))

Kết quả của COUNTIF sẽ cập nhật khi A1, B1 hoặc C1 thay đổi.

>>> Xem thêm:  Cách xóa lịch sử sử dụng Microsoft Word

Lưu ý: Hàm DATE thực sự trả về số sê-ri chứ không phải ngày được định dạng. Trong hệ thống DATE của Excel, ngày tháng là số chuỗi. Ví dụ, ngày 1 tháng 1 năm 1900 là số 1, và ngày sau đó là số lớn hơn. Để hiển thị các giá trị ngày ở dạng có thể đọc được, hãy áp dụng định dạng số mà bạn muốn.

Ghi chú:

  • Ngày trong Excel bắt đầu từ năm 1900. Nếu năm từ 0 đến 1990, Excel thêm 1900 vào năm đó.
  • tháng có thể lớn hơn 12 và nhỏ hơn 0. Nếu tháng lớn hơn 12, Excel sẽ thêm tháng vào tháng đầu tiên của năm đã chọn. Nếu tháng thấp hơn hoặc bằng 0, Excel sẽ trừ giá trị tuyệt đối của tháng cộng với 1 (ABS (tháng) + 1) từ tháng đầu tiên của năm được cung cấp.
  • Giá trị ngày tháng có thể âm hoặc dương. Nếu ngày Ngày tháng nhất định càng lớn, thì Excel sẽ càng thêm nhiều ngày vào ngày đầu tiên của tháng đó. Nếu ngày Nhỏ hơn hoặc bằng 0, Excel sẽ trừ giá trị ngày tuyệt đối, cộng với 1 (ABS (ngày) + 1) từ ngày đầu tiên của tháng được chỉ định.

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://excel-cracker.com/thu-thuat-pc