Hàm IFERROR trong Excel là gì? Công thức và cách dùng

Hàm IFERROR trong Excel trả về kết quả tùy chỉnh khi công thức không thành công và kết quả chuẩn khi không phát hiện lỗi. Sử dụng hàm IFERROR trong Excel Đó là một cách tuyệt vời để tìm và quản lý lỗi mà không cần phải sử dụng đến các điều kiện IF lồng nhau phức tạp.

Cách sử dụng hàm IFERROR trong Excel

Mọi thứ bạn cần biết về hàm IFERROR trong Excel

Sử dụng: Tìm và sửa lỗi.

Giá trị trả lại: Giá trị bạn chọn cho các điều kiện lỗi.

Công thức: = IFERROR (giá trị, giá trị_if_error)

Phía trong:

Giá trị: Giá trị, tham chiếu hoặc công thức để kiểm tra lỗi.

value_if_error: Giá trị trả về nếu phát hiện lỗi.

Lưu ý khi sử dụng hàm IFERROR trong Excel

  • Hàm IFERROR bắt lỗi trong một công thức và trả về kết quả hoặc một công thức thay thế khi nó được phát hiện.
  • Sử dụng hàm IFERROR để “bẫy” và xử lý lỗi từ các công thức hoặc hàm khác. IFERROR kiểm tra các lỗi sau: # N / A, #VALUE !, #REF !, # DIV / 0 !, #NUM !, #NAME? hoặc #NULL !.

Ví dụ về hàm IFERROR trong Excel

Ví dụ 1:

Nếu A1 chứa 10, B1 trống và C1 chứa công thức = A1 / B1, công thức sau sẽ bắt lỗi # DIV / 0! khi chia A1 cho B1:

=IFERROR (A1/B1,"Nhập giá trị trong B1")

Miễn là B1 trống, C1 sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng nhập giá trị vào B1” nếu B1 trống hoặc hiển thị 0. Khi bạn nhập một số vào B1, công thức sẽ trả về kết quả khi chia A1 cho B1.

>>> Xem thêm:  Học Excel - Bài 25: Thêm hoặc xóa tiêu đề trong biểu đồ

Ví dụ 2:

Bạn cũng có thể sử dụng nó Hàm IFERROR để bắt lỗi # N / A của hàm VLOOKUP khi không tìm thấy giá trị tra cứu. Công thức sẽ như thế này:

=IFERROR(VLOOKUP(value,data,column,0),"Not found")

Trong ví dụ này, khi hàm VLOOKUP trả về một kết quả, hàm IFERROR sẽ trả về kết quả đó. Nếu hàm VLOOKUP trả về lỗi # N / A vì không tìm thấy giá trị tra cứu, hàm IFERROR trả về “Không tìm thấy”.

Chú ý:

  • Nếu giá trị trống, nó được đánh giá là một chuỗi rỗng (“”) và không phải là một lỗi.
  • Nếu value_if_error được cung cấp dưới dạng chuỗi trống (“”), sẽ không có thông báo nào được hiển thị khi phát hiện lỗi.
  • Nếu IFERROR được nhập dưới dạng công thức mảng, nó sẽ trả về một mảng kết quả tương ứng với từng mục cho mỗi ô có giá trị.
  • Trong Excel 2013+, bạn có thể sử dụng hàm IFNA để tìm và xử lý lỗi # N / A.

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://excel-cracker.com/thu-thuat-pc