Hàm INT trong Excel

Hàm INT trong Excel là một hàm toán học hữu ích khi bạn cần xử lý các số trong bảng tính. Đây là Cách sử dụng hàm INT trong Excel.

Cách sử dụng hàm INT cơ bản trong Excel
Cách sử dụng hàm INT cơ bản trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm INT trong Excel

Hàm INT trong Microsoft Excel trả về phần nguyên của một số thập phân bằng cách làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Lưu ý rằng các số âm sẽ ngày càng âm hơn. Ví dụ, INT (10.8) trả về 10, INT (-10.8) trả về -11.

Sử dụng

Lấy phần nguyên của một số bằng cách làm tròn xuống số nguyên gần nhất.

Giá trị trả lại

Phần nguyên của một số sau khi làm tròn xuống.

Công thức nấu ăn

= INT (số). Bên trong, con số là số bạn muốn lấy phần nguyên.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Bạn có thể sử dụng hàm INT trong Microsoft Excel 2003 trở lên.

Lưu ý khi sử dụng hàm INT trong Microsoft Excel

Điều quan trọng cần ghi nhớ là Hàm INT trong Excel Trả về phần nguyên của một số thập phân sau khi làm tròn xuống. Vì vậy, đối với một số âm, giá trị của nó sẽ càng âm hơn. Ví dụ INT (-11,9) cho bạn kết quả là -12.

Hàm INT chỉ chấp nhận một giá trị số. INT trả về giá trị lỗi #VALUE! nếu như con số không phải là một giá trị số. Nếu như con số đã là một số nguyên, hàm INT là vô dụng trong trường hợp này.

>>> Xem thêm:  Cách tạo thông báo khi nhập năm sinh không đủ 4 số trong Excel

Ví dụ sử dụng hàm INT trong Excel

Khi nào con số là một số nguyên dương, hàm INT làm tròn xuống giá trị nguyên dương gần nhất. Ví dụ:

=INT(3.25) // kết quả: 3
=INT(3.99) // kết quả: 3
=INT(3.01) // kết quả: 3

Lưu ý: hàm INT làm tròn số nguyên dương thành 0. Đối với số nguyên âm, hàm INT làm tròn xuống từ 0.

=INT(-3.25) // kết quả -4
=INT(-3.99) // kết quả -4
=INT(-3.01) // kết quả -4

So sánh các hàm INT và TRUNC trong Microsoft Excel

Hàm INT tương tự như hàm TRUNC vì cả hai đều có thể trả về phần nguyên của một số. Tuy nhiên, TRUNC chỉ cắt bớt một số và INT thực sự làm tròn một số. Đối với các số dương khi TRUNC sử dụng 0 mặc định cho num_digits, cả hai hàm đều trả về cùng một kết quả. Với số âm, kết quả có thể khác. INT (-3.1) cho -4 vì INT làm tròn xuống phần số nguyên thấp hơn. TRUNC (-3,1) cho -3. Nếu bạn chỉ muốn phần nguyên của một số, bạn nên sử dụng TRUNC.

Trên đây là Cách sử dụng hàm INT trong Excel. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://excel-cracker.com/thu-thuat-pc