Hàm NOT trong Excel

Hàm NOT trong Excel Nó cũng là một trong những hàm LOGIC được sử dụng phổ biến nhất. Hãy cùng Download.vn tìm hiểu mọi điều bạn cần biết Hàm NOT trong Microsoft Excel Xin vui lòng!

Hàm NOT trong Microsoft Excel

Microsoft Excel Microsoft Excel cho Android Microsoft Excel cho iOS Microsoft Excel Online

Hàm NOT trong Excel là gì?

Hàm NOT trong Excel trả về giá trị ngược lại với giá trị lôgic đã cung cấp. Khi TRUE, NOT trả về FALSE. Ngược lại, đối với FALSE, NOT trả về TRUE. Sử dụng hàm NOT để nghịch đảo các giá trị logic.

Ý nghĩa của hàm NOT: Đảo ngược các đối số hoặc kết quả.

Giá trị trả lại: Một giá trị logic nghịch đảo.

Công thức: = KHÔNG (logic)

Phía trong:

Hợp lý – Một giá trị logic hoặc biểu thức có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

Lưu ý khi sử dụng hàm NOT trong Excel

Sử dụng hàm NOT trong Excel để đảo ngược giá trị hoặc đối số logic:

  • Khi lôgic là FALSE, KHÔNG trả về TRUE.
  • Khi lôgic là TRUE, KHÔNG trả về FALSE.

Ví dụ về cách sử dụng hàm NOT trong Excel

Hàm NOT Thường được sử dụng để đảo ngược giá trị của một hàm khác. Ví dụ: nếu ô A1 trống, công thức = ISBLANK (A1) sẽ trả về TRUE. NOT có thể được sử dụng để đảo ngược kết quả này thành FALSE như sau:

=NOT(ISBLANK(A1))

Về cơ bản, bằng cách thêm NOT, bạn có thể tạo một công thức như ISNOTBLANK không tồn tại trong Excel.

>>> Xem thêm:  Review Top 5 website thi thử IELTS miễn phí tốt nhất hiện nay

Excel chứa hàm ISBLANK, hàm này trả về TRUE khi một ô trống:

=ISBLANK(A1) // A1 is blank.

Giá trị của công thức này có thể được đảo ngược bằng cách lồng ISBLANK bên trong hàm NOT như sau:

=ISBLANK(A1) // A1 is not blank

Trên đây là công thức và cách sử dụng cơ bản của hàm NOT trong Excel. Hi vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm logic này trong Microsoft Excel.

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://excel-cracker.com/thu-thuat-pc