Hàm Offset và ứng dụng của hàm Offset trong Excel

Hàm OFFSET trong Excel Được sử dụng trong trường hợp bạn muốn xem hoặc tính toán, phân tích dữ liệu của một ô hoặc phạm vi trong bảng tính dựa trên phạm vi tham chiếu có sẵn trước đó.

Cú pháp

= OFFSET (tham chiếu, hàng, cột, chiều cao, chiều rộng)

Bên trong:

  • thẩm quyền giải quyết: là vùng tham chiếu làm cơ sở để hàm (làm điểm khởi đầu) tạo vùng tham chiếu mới.
  • hàng: là số dòng trên hoặc dưới tham chiếu, tính từ ô đầu tiên (ô ở góc trên bên trái) của tham chiếu. Ví dụ: nếu hàng là 3, sẽ có 3 dòng được trả về và bên dưới tham chiếu. Khi các hàng là số dương, các hàng được trả về ở dưới tham chiếu, khi các hàng là số âm, các hàng được trả về ở trên tham chiếu.
  • cols: là số cột ở bên trái hoặc bên phải của tham chiếu, tính từ ô đầu tiên (ô ở góc trên bên trái) của tham chiếu. Ví dụ: nếu cols là 4, sẽ có 4 cột được trả về và nằm ở bên phải của tham chiếu. Khi cols là một số dương, các cột được trả về ở bên phải của tham chiếu, khi cols là một số âm, các cột được trả về ở bên trái của tham chiếu.
  • Cao: là số dòng của vùng tham chiếu trả về. Chiều cao phải là số dương.
  • chiều rộng: là số cột của vùng tham chiếu trả về. Chiều rộng phải là số dương.
>>> Xem thêm:  Chèn ảnh vào comment bằng VBA cực hay

Chú ý:

  • Nếu các hàng và cột tạo phạm vi tham chiếu nằm ngoài phạm vi của trang tính, thì hàm OFFSET () sẽ đưa ra lỗi #REF! lỗi.
  • Hàm OFFSET () không di chuyển hoặc thay đổi bất kỳ phần nào đã chọn vì hàm chỉ trả về một tham chiếu. Bạn có thể sử dụng hàm OFFSET () kết hợp với các hàm yêu cầu đối số tham chiếu.

Ví dụ:

– Trong ô B7, trả về giá trị của ô D5 thông qua ô tham chiếu cơ sở B4, sử dụng công thức: = OFFSET (B4; 1; 2; 1; 1)

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

=> Kết quả:

– Kết hợp hàm OFFSET () với hàm SUM () để tính tổng diện tích bị ố vàng C3-E5, với vùng tham chiếu là bảng C4-E7, ta sử dụng công thức: = SUM (OFFSET (C4: E7; -1; 0; 3; 3))

=> Kết quả thu được:

Học Word Excel cơ bản

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm video sau để thấy rõ hơn cách sử dụng hàm OFFSET trong Excel:

Và một ví dụ ứng dụng thực tế của hàm offset trong một nhóm facebook:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154749371733241&l=32c34cb1a6

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154749371733241&l=32c34cb1a6

Để có thể ứng dụng tốt Excel trong công việc, chúng ta không chỉ thành thạo các hàm mà còn phải sử dụng thành thạo các công cụ của Excel. Các hàm nâng cao giúp ứng dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Các công cụ thường được sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …

>>> Xem thêm:  Record Macro: Sửa đổi dữ liệu ngày giờ sai trong Excel với VBA

Tất cả những kiến ​​thức này bạn có thể học được trong khóa học EX101 – Excel từ người mới bắt đầu đến chuyên gia sau đó Học Excel Online. Hiện tại hệ thống đang có chương trình ưu đãi giảm giá cực tốt cho các bạn khi đăng ký khóa học.

Nguồn : Blog hocexcel