Hàm TEXT trong Excel

Hàm TEXT trong Microsoft Excel Trả về một số dưới dạng văn bản. Bạn có thể dùng BẢN VĂN . chức năng của Excel để nhúng các số được định dạng vào văn bản.

Hàm TEXT trong Microsoft Excel

Cách sử dụng hàm TEXT trong Excel

Công dụng: Chuyển đổi số thành văn bản ở định dạng nhất định.

Giá trị trả lại: Chữ số ở định dạng cụ thể.

Công thức: = TEXT (giá trị, định dạng văn bản). Phía trong:

  • Giá trị – Số lượng chuyển đổi
  • Format_text – Định dạng số được sử dụng

Phiên bản: Microsoft Excel 2003 trở lên

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Lưu ý khi sử dụng hàm TEXT trong Excel

BẢN VĂN . chức năng Trả về một số dưới dạng văn bản, sử dụng định dạng số được cung cấp. Bạn có thể sử dụng chức năng TEXT để nhúng các số được định dạng vào bên trong văn bản.

BẢN VĂN . chức năng bao gồm giá trị format_text. Giá trị là số được định dạng dưới dạng văn bản. Nó có thể là một giá trị số. Nếu giá trị đã là văn bản, Excel sẽ không áp dụng định dạng. Format_text là một chuỗi văn bản chứa mã định dạng số cho giá trị. Đã cung cấp format_text dưới dạng một chuỗi văn bản được đặt trong dấu ngoặc kép (“”).

Kết quả khi sử dụng Hàm TEXT trong Excel luôn luôn là một chuỗi văn bản. Để định dạng một số và giữ nguyên giá trị số của nó, hãy áp dụng định dạng số bình thường.

>>> Xem thêm:  Xiaomi Mi 11 ra mắt: Snapdragon 888, camera 108MP, sạc nhanh 55W, giá từ 14.2 triệu đồng

Hàm TEXT trong Excel rất hữu ích khi nối một số được định dạng với một chuỗi văn bản. Ví dụ, doanh số bán hàng năm ngoái đã tăng hơn 43.500 đô la. Ở đây, số 43500 đã được định dạng bằng ký hiệu tiền tệ và dấu phân cách hàng nghìn. Nếu không có chức năng TEXT, định dạng số sẽ bị hủy. Đây đặc biệt là vấn đề với ngày, thường xuất hiện dưới dạng chuỗi số lớn. Với chức năng TEXT, bạn có thể nhúng số vào văn bản bằng cách sử dụng chính xác định dạng số được yêu cầu.

Ví dụ sử dụng hàm TEXT trong Microsoft Excel Microsoft

Với ngày 1/7/2021 trong ô A1, hàm TEXT có thể được sử dụng như sau:

=TEXT(A1,"dd-mmm-yy") // trả về "1-Jul-2021"
=TEXT(A1,"mmmm d") // trả về "July 1"

Với số 0,537 trong ô A1, TEXT có thể được sử dụng để áp dụng định dạng phần trăm như sau:

=TEXT(A1,"0.0%") // kết quả "53.7%"
=TEXT(A1,"0%") // kết quả "54%"

Hàm TEXT đặc biệt hữu ích khi chèn một số vào chuỗi văn bản có định dạng. Ví dụ: với 1/7/2021 trong ô A1, phép nối khiến định dạng ngày bị xóa vì ngày là giá trị số:

="The date is "&A1 // trả về "The date is 44378"

Hàm TEXT có thể được sử dụng để áp dụng định dạng ngày cho kết quả cuối cùng:

="The date is "&TEXT(A1,"mmmm d") // trả về "The date is July 1"

Tóm lại, bạn cần lưu ý những điều sau khi sử dụng hàm TEXT trong Excel

  • Giá trị có thể là một giá trị số.
  • Format_text được hiển thị trong dấu ngoặc kép.
  • Chức năng TEXT có thể được sử dụng với các định dạng số tùy chỉnh.
>>> Xem thêm:  Cách vẽ biểu đồ trong Microsoft Word 2016

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://excel-cracker.com/thu-thuat-pc