Hàm Weekday: Hàm chuyển ngày sang thứ trong Excel

Hàm Weekday trong Excel được sử dụng để xác định ngày trong tuần khi chúng ta đã biết ngày. Về cơ bản cách sử dụng hàm Weekday không có gì phức tạp, thậm chí nó còn giúp bạn loại bỏ những ngày cuối tuần khi lập dự án khá hữu ích với ứng dụng Office này. Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hàm Weekday khi sử dụng Excel.

Tải xuống Microsoft Excel 2016/2019 Tải xuống Microsoft Office 2019

Ý nghĩa của hàm Weekday trong Excel

Sử dụng để xem ngày trong tuần với ngày tháng.

Cú pháp hàm Weekday

Cú pháp: = WEEKDAY (serial_number,[return_type])

Phía trong:

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
  • Serial_number: Là biểu thức thời gian, ngày trong tuần cần kiểm tra.
  • Return_type: Là một số xác định kiểu giá trị trả về của thứ.

Kết quả sẽ là một số từ 1 đến 7, số đó đại diện cho một ngày trong tuần. Theo mặc định, số 1 tương ứng với chủ nhật và số 7 là thứ bảy.

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Weekday

Đối với các ngày như bảng chỉ định ngày trong tuần

Bảng ngày có sẵn để tính toán ngày trong tuần
Bảng ngày có sẵn để tính toán ngày trong tuần

Bước 1:

Chúng tôi xác định để sử dụng hàm Weekday nên ở ô đầu tiên bên cạnh cột Những thứ bằng số Nhập công thức theo cú pháp sau:

= WEEKDAY (serial_number,[return_type])

= TUẦN (F7,1). Theo mặc định, chỉ mục 1 được gán cho Chủ nhật, vì vậy chúng tôi có thể bỏ qua nhu cầu điền và sử dụng công thức: = WEEKDAY (F7).

>>> Xem thêm:  Công thức tính nồng độ mol – nồng độ phần trăm của dụng dịch
Sử dụng chức năng Ngày trong tuần
Sử dụng chức năng Ngày trong tuần

Đây:

  • serial_number: là ô ngày đầu tiên tức là ngày 19 tháng 5 năm 2018 – nằm trong ô F7
  • [return_type]: Chúng ta sử dụng chỉ số 1 tương ứng với chủ nhật nên sẽ nhập 1, đây là lựa chọn mặc định.

Sau khi nhập xong, nhấn Đi vào để nhận kết quả.

Kết quả trả về hàm Weekday
Kết quả trả về hàm Weekday

Bước 2:

Đặt con trỏ của bạn ở góc dưới cùng bên phải của ô kết quả, tức là ô G7 hiển thị dấu cộng đậm và kéo nó xuống cho đến cuối bảng để áp dụng bản sao của công thức.

Chúng tôi có kết quả như sau:

Kết quả trong tuần
Kết quả trong tuần

Theo bảng trên, ngày 19/5/2018 sẽ tương ứng với thứ Bảy.

Bước 3:

Nếu bạn muốn chuyển đổi kết quả từ số sang ngày theo ngày, bạn có thể sử dụng hàm Weekday được lồng trong hàm If như sau:

= IF (WEEKDAY (B6) = 1, “Chủ nhật”, “Thứ Bảy” & WEEKDAY (B6))

Công thức sử dụng 2 hàm lồng nhau để nhận kết quả dạng số
Công thức sử dụng 2 hàm lồng nhau để nhận kết quả số
Kết quả bằng từ
Kết quả bằng từ

Video cách thay đổi ngày thành ngày trong tuần bằng hàm Weekday trong Excel

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm Weekday. Bên cạnh đó, chúng ta có thể lồng các hàm khác vào bên trong hàm Weekday như Choose, If,… để có kết quả cụ thể theo cách của chúng ta.

Xem thêm nhiều thủ thuật khác tại : https://excel-cracker.com/thu-thuat-pc