Browsing Category

✅ Hệ điều hành

Hướng dẫn kill process trên Linux

Đôi khi bạn sẽ gặp một số vấn đề với ứng dụng khi các tiến trình này không phản hồi. Đôi khi đóng một ứng dụng hoặc thậm chí khởi động lại nó cũng không giúp ích được gì. Trong những trường hợp như vậy, tùy chọn đầu tiên mà chúng tôi…