Hướng dẫn cách khai báo biến khi viết code trong VBA Excel

Khi tìm hiểu về VBA, chúng ta thường gặp một yêu cầu đó là phải khai báo biến. Vậy biến là gì? Tại sao phải khai báo biến? Làm thế nào để khai báo biến một cách chính xác?… Hãy cùng Học Excel Online trả lời những câu hỏi này.

Biến là gì và tại sao nó phải được khai báo?

Biến là nơi lưu trữ các dữ liệu do người dùng định nghĩa theo các quy ước có sẵn, được sử dụng trong môi trường VBA để giúp chương trình nhận biết và hiểu, thao tác đúng các dữ liệu này.

Tại sao chúng ta cần khai báo biến?

Khi chúng ta muốn đưa dữ liệu vào một macro (câu lệnh lập trình trong VBA), chúng ta phải truyền các biến. Có nhiều loại biến tương ứng với các kiểu dữ liệu khác nhau. Khai báo biến giúp VBA hoạt động chính xác hơn với kiểu dữ liệu của biến, tiết kiệm tài nguyên, bộ nhớ máy tính và dung lượng chương trình.

Trong môi trường VBA có rất nhiều đối tượng. Các đối tượng có các phương thức và thuộc tính riêng của chúng. Tất cả đều được biểu diễn dưới dạng ký tự. Do đó khi chúng ta cần khai báo để phân biệt biến với các đối tượng khác. Điều này giúp tránh xung đột có thể xảy ra khi chạy lệnh, đồng thời giúp lập trình viên quản lý câu lệnh của mình tốt hơn.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Các kiểu biến phổ biến và quy tắc đặt tên biến

Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này trong bài viết:

>>> Xem thêm:  Sử dụng VBA để điền công thức mảng

Hướng dẫn cách đặt tên biến và quản lý biến trong môi trường Excel VBA

Cách khai báo biến trong VBA

Khai báo biến thường bao gồm các yêu cầu sau:

 • Tên của biến: để xác định, sử dụng
 • Kiểu dữ liệu của biến: để xác định cấu trúc của dữ liệu, dung lượng bộ nhớ sẽ sử dụng cho biến
 • Phạm vi hoạt động: được sử dụng trong tất cả các mô-đun hoặc chỉ trong 1 mô-đun, hoặc chỉ trong 1 mô-đun con. Điều này thường ảnh hưởng đến khi bạn muốn sử dụng một biến có cùng tên nhưng khác giá trị, hoặc cùng tên với cùng giá trị. Đây cũng là từ khóa để bắt đầu khai báo biến

Cấu trúc của lệnh khai báo biến:

[Phạm vi hoạt động] + [dấu cách] + [Tên biến] + [dấu cách] + [as] + [dấu cách] + [Kiểu dữ liệu của biến]

Ví dụ:

Dim i As Integer

 • Dim: Phạm vi của biến có thuộc tính Địa phương tại nơi đặt lệnh khai báo
 • i: tên biến là chữ cái “tôi”
 • As Integer: kiểu biến là kiểu Integer, trong đó từ khóa “As” có nghĩa là “phân công“,”được

Biến cục bộ và toàn cục

Các khái niệm này có liên quan đến việc xác định phạm vi của biến. Khi khai báo một biến, chúng ta sử dụng từ khóa scope và kết hợp nó với vị trí của phần khai báo này. Như sau:

 • Bichậm chạpn đếnAhncgò đấtC: Sử dụng được trong nhiều Hàm con / Hàm con khác nhau mà chỉ cần khai báo một lần. Các biến toàn cục có thể thuộc toàn bộ Workbook hoặc chỉ trên một Project nhất định. Biến này không được giải phóng khi kết thúc một hàm con / hàm.
 • Bichậm chạpncgò đấtcbo: Chỉ sử dụng trong 1 Sub / Function. Khi muốn sử dụng lại biến này thì bạn phải khai báo lại. Biến này được phát hành ở cuối Sub / Function.
>>> Xem thêm:  Các Cách Đánh Số Thứ Tự Trong Excel Hay Nhất

Để khai báo các biến là toàn cục hoặc cục bộ, chúng tôi sử dụng các từ khóa sau:

HÀNG TRIỆUĐúng khoohMột Công cộng

 • Khi khai báo một biến với từ khóa Public, biến có thể được sử dụng ở bất kỳ đâu trong Workbook.
 • Là một biến toàn cục khi được xem xét trong toàn bộ môi trường Dự án VBA
 • Khi khai báo các biến trong phạm vi Công khai, chúng thường được khai báo ở đầu mô-đun (hoặc trang tính, biểu mẫu người dùng…), bên ngoài phạm vi của Đăng ký.

Ví dụ: Public DongCuoi As Long = Khai báo biến DongCuoi là Long, phạm vi toàn cục

HÀNG TRIỆUĐúng khoohMột riêng

 • Là một biến toàn cục khi xét ở nơi đặt khai báo, nhưng trong toàn bộ môi trường VBA Project, nó là biến cục bộ.
 • Khi khai báo một biến có Private bên trong Sub hoặc Function, nó là một biến cục bộ. Khi khai báo một biến bên ngoài Sub / Function và ở đầu Mô-đun (hoặc trong mô-đun Userform / Class / Worksheet / workbook), nó là một biến toàn cục trong Dự án chứa khai báo.

Ví dụ: Private homnay As Date = Khai báo biến homnay as Date

HÀNG TRIỆUĐúng khoohMột Lờ mờ

 • Là từ khóa khai báo ranh giới phổ biến nhất, thông dụng nhất.
 • Khi khai báo một biến với Dim bên trong Sub hoặc Function, nó là một biến cục bộ. Khi khai báo một biến bên ngoài Sub / Function và ở đầu Mô-đun (hoặc trong mô-đun Userform / Class / Worksheet / workbook), nó là một biến toàn cục trong Dự án chứa khai báo.
>>> Xem thêm:  Khởi đầu với Pivot Table trong Excel

Ví dụ: Dim i As Integer

HÀNG TRIỆUĐúng khoohmột tĩnh

 • Được sử dụng để khai báo các biến bên trong một hàm con /
 • Dùng để khai báo các biến cục bộ. Không áp dụng cho các biến toàn cục.

Ví dụ: Static i as Long

Tham khảo:

Ví dụ đơn giản về các biến và thuật toán trong VBA

Các quy tắc vàng khi làm việc trên VBA

Nguồn : Blog hocexcel