Hướng dẫn cách lập báo cáo theo khoảng điều kiện bằng Pivot Table

Chúng ta đã biết đến rất nhiều tác dụng của Pivot Table như: Làm báo cáo không cần viết công thức, báo cáo tự động, báo cáo nhiều loại dữ liệu… Nhưng nếu nó nằm trong một phạm vi thì sao? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo báo cáo về một loạt các điều kiện bằng cách sử dụng Bảng tổng hợp. Hãy xem xét ví dụ sau:

Ở hình trên ta có bảng dữ liệu gồm 65 người theo ngày tháng năm sinh. Yêu cầu làm báo cáo thống kê theo độ tuổi, giả sử thống kê theo 3 khoảng: Dưới 30, từ 30 đến 40, trên 40 Và cách làm báo cáo trên bằng Pivot Table như thế nào? Trước hết, bạn có thể tải file mẫu bên trên về làm theo hướng dẫn trong bài viết tại địa chỉ: http://bit.ly/2UXwRqr

Cách tạo báo cáo về một loạt các điều kiện bằng Pivot Table

Bước 1:

Trước tiên, chúng tôi xác định độ tuổi của những người trong bảng bằng công thức:

Lấy số năm hiện tại – Năm sinh của từng người

Hàm xác định số năm là hàm YEAR Hàm xác định ngày hiện tại là hàm TODAY Kết quả là:

Bước 2:

Tiếp theo là tạo báo cáo bằng Pivot Table:

  • Chọn vùng dữ liệu dùng để làm báo cáo (B2:D67), vùng này phải bao gồm dòng tiêu đề (dòng 2)
  • Tạo Bảng Pivot bằng cách chọn tab Chèn > Bảng Pivot > Trong cửa sổ Tạo PivotTable, chọn Thoát Bảng tính tại một vị trí đã chỉ định (ví dụ: ô F3) như minh họa trong hình.
>>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách viết điều kiện với hàm Query trong GoogleSheet

Bước 3:

Chọn đối tượng trình bày báo cáo. Vì mục đích của báo cáo là Thống kê tuổi nên chúng ta có các tiêu chí sau:

  • đối tượng hàng: là các mốc tuổi
  • Đối tượng giá trị (kết quả): Đếm theo tuổi

Trong Trường PivotTable, chúng tôi trình bày như sau:

Bạn có thể xem báo cáo PivotTable có thống kê chi tiết theo từng độ tuổi cụ thể. Tuy nhiên, chúng tôi muốn báo cáo theo độ tuổi, thay vì độ tuổi cụ thể.

Bước 4:

Nhóm các khoảng thời gian trong báo cáo. Kích chuột phải vào đối tượng Rows trong báo cáo, chọn Group.

Trong phần phân nhóm này, chúng ta có thể chọn các tiêu chí phân nhóm sau:

  • Bắt đầu từ: Giá trị ban đầu (tối thiểu)
  • Kết thúc tại: Giá trị kết thúc (tối đa)
  • Theo: Khoảng cách, phạm vi, độ lớn trong mỗi nhóm

Ví dụ ta có 3 mốc: Dưới 30, từ 30-40 và trên 40, ta có thể chia như sau:

  • Bắt đầu từ 20
  • Cuối cùng là 50
  • Khoảng cách giữa mỗi nhóm tuổi là 10 .

Kết quả thu được như sau:

Vậy là kết quả của PivotTable đúng như mong đợi phải không? Tính năng Group là một tính năng rất hữu ích của PivotTable trong việc giúp chúng ta báo cáo ở những khoảng cách nhất định, tránh việc báo cáo hiển thị quá nhiều chi tiết không cần thiết, đặc biệt là trong các thống kê có biên độ dữ liệu lớn. Bạn có thể tham khảo thêm các ứng dụng thú vị khác của Pivot Table trong các bài viết sau:

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách tính tổng trong cùng 1 vùng ở nhiều sheet

Cách làm báo cáo phần trăm trong excel bằng Pivot table đơn giản nhất

Hướng dẫn cách xếp hạng trong báo cáo bằng Pivot Table

Hướng dẫn cách tạo báo cáo đa điều kiện bằng Pivot Table

Cách làm báo cáo tháng bằng pivot table khi cột tháng không có dữ liệu

Nguồn : Blog hocexcel