Hướng dẫn cách sử dụng hàm Sumifs kết hợp hàm vlookup trong Excel

SUMIFS. hàm số là một hàm rất hữu ích trong Excel giúp chúng ta tính tổng theo nhiều điều kiện cùng lúc. Nhưng trong một số trường hợp, điều kiện của báo cáo không thể xác định trực tiếp mà phải tham khảo vùng dữ liệu khác. Sau đó, chúng ta cần kết hợp hàm SUMIFS với VLOOKUP. hàm số. Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm Sumifs kết hợp với hàm vlookup trong Excel.

Trước tiên, hãy xem xét ví dụ sau:

Trong yêu cầu trên, chúng tôi thấy có tới 3 điều kiện:

 • Điều kiện 1: Từ ngày 01/06/2018
 • Điều kiện 2: Theo ngày 30/06/2018
 • Điều kiện 3: Tên mặt hàng là Mận Hà Giang loại 2 (tương ứng với mã là M102 trong bảng E1: F8)

Vì vậy, để có thể tính toán số lượng hàng bán thỏa mãn cả ba điều kiện cùng một lúc, chúng ta sẽ cần sử dụng hàm SUMIFS.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Nhưng ở điều kiện 3 là điều kiện liên quan đến tên hàng. Tên hàng không có trong bảng dữ liệu A1: C15 mà phải được xác định thông qua bảng E1: F8. Từ tên hàng (trong ô F13) tham chiếu đến mã hàng tương ứng. Sử dụng mã hàng đó để tham chiếu đến cột Mã hàng trong bảng A1: C15 để xuất kết quả cho hàm SUMIFS.

Cách viết SUMIFS. hàm số

Cấu trúc của hàm SUMIFS với 3 điều kiện bao gồm:

>>> Xem thêm:  Công cụ Email Marketing, chăm sóc khách hàng sử dụng Google Sheets

= SUMIFS (Toàn bộ khu vực, Vùng điều kiện đầu tiên, điều kiện 1, Vùng điều kiện thứ 2, điều kiện 2, Vùng điều kiện thứ 3, điều kiện 3)

 • Vùng tổng: Tính tổng số, do đó lấy phạm vi C2: C15
 • Phạm vi điều kiện đầu tiên: Cột ngày (vì nó chứa điều kiện 1 là ngày) phạm vi B2: B15
 • Điều kiện 1: Từ ngày 01/06/2018 là giá trị tại ô F11. Tuy nhiên, từ ngày được hiểu là> =, do đó cách viết là “> =” & F11
 • Phạm vi điều kiện thứ 2: cột Ngày (vì nó chứa điều kiện 2 là ngày) phạm vi B2: B15
 • Điều kiện 2: Đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 là giá trị trong ô F12. Tuy nhiên, từ date được hiểu là <=, do đó cách viết là “<=” & F12
 • Phạm vi điều kiện thứ 3: Cột Mã hàng, dải ô A2: A15
 • Điều kiện 3: Mã mặt hàng, được xác định bởi hàm Vlookup được tham chiếu bởi tên hàng đã chọn trong ô F13

Cách viết hàm VLOOKUP. hàm số

Chúng tôi muốn tham chiếu ID mặt hàng dựa trên Tên hàng, vì vậy hàm VLOOKUP sẽ viết như sau:

= VLOOKUP (giá trị tìm kiếm, phạm vi tham chiếu, cột chứa kết quả, phương pháp tìm kiếm)

 • Giá trị tìm kiếm: là tên hàng trong ô F13
 • Vùng tham chiếu: Vùng bảng E2: F8 (có thể bỏ qua tiêu đề)
 • Cột chứa kết quả: cột Hàng Mã là cột thứ 2
 • Phương pháp tìm kiếm: tìm kiếm chính xác theo tên hàng => nhập số 0
>>> Xem thêm:  16 thủ thuật Google Sheet bạn cần phải biết để không lạc hậu

Vì vậy, chúng ta có hàm VLOOKUP (F13, E2: F8,2,0)

Khi kết hợp hai hàm này, chúng ta có kết quả sau trong ô F15:

= SUMIFS (C2: C15, B2: B15, ”> =” & F11, B2: B15, ”<=” & F12, A2: A15, VLOOKUP (F13, E2: F8,2,0))

Thử thay đổi tên hàng trong ô F13 để xem kết quả của hàm SUMIFS trong ô F15 có thay đổi chính xác hay không.

Xem thêm: Hiểu rõ hơn về hàm Sumifs là gì? Cách sử dụng trong từng trường hợp cụ thể

Sự kết luận

Hàm SUMIFS có thể được viết với nhiều điều kiện. Sau đó, chúng ta phải xác định: Điều kiện có thể được xác định trực tiếp trong bảng dữ liệu.

 • Nếu có: Tham khảo trực tiếp điều kiện đó (như giá trị Từ ngày, đến ngày trong ví dụ trên)
 • Ngược lại: Phải sử dụng các hàm kết hợp (như hàm Vlookup, hàm DATE, hàm EOMONTH…) giúp từ các điều kiện đó gián tiếp tạo ra một điều kiện có thể xác định trực tiếp trong vùng dữ liệu gốc.

Đây là một trong những kỹ thuật cơ bản giúp thực hiện các báo cáo trong nhiều điều kiện một cách chính xác và nhanh chóng.

Chúc may mắn khi áp dụng kiến ​​thức này vào công việc của bạn!

Bạn có thể xem thêm các bài viết về chủ đề này để nâng cao kiến ​​thức về Excel của mình:

Cách tra cứu dữ liệu từ nhiều bảng tính với chức năng Vlookup và Switch

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách tạo SheetForm Phiếu thu, Phiếu chi trên Excel VBA – Phần 5

Cách sử dụng Vlookup Match. hàm số

Hàm SUMIFS – tính tổng theo tuần, tháng, năm

Cách lập báo cáo tóm tắt hàng tháng với SUMIFS. hàm số

Nguồn : Blog hocexcel