Hướng dẫn cách sử dụng vòng lặp For Each trong VBA Excel

Trong lập trình VBA, vòng lặp là một cấu trúc thường được sử dụng. Mục đích của vòng lặp là thực hiện các nhiệm vụ / hoạt động / quy trình lặp đi lặp lại một cách tự động. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách sử dụng vòng lặp For Each trong Excel VBA.

Cho mỗi . Tính năng vòng lặp

Vòng lặp For Each là vòng lặp xem xét lần lượt từng đối tượng trong một tập hợp các đối tượng:

 • Mỗi ô trong 1 Phạm vi
 • Mỗi trang tính trong 1 sổ làm việc
 • Mỗi Workbook trong 1 thư mục

Đối với mỗi đối tượng được coi là thỏa mãn một điều kiện nhất định, một nhóm lệnh và nhóm hành động sẽ được thực hiện.

Các đối tượng trong tập hợp phải cùng loại và có đặc điểm giống nhau.

Cấu trúc của For Each. vòng

Trong vòng lặp For Each, hai biến thường được sử dụng:

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
 • Biến tập hợp đối tượng (bien_TapHop)
 • Biến cho từng đối tượng trong tập hợp (bien_DoiTuong)

Kết cấu:

Cho mỗi bien_DoiTuong in Bien_TapHop

[Nội dung nhóm lệnh thực hiện trên từng đối tượng]

tiếp theo bien_DoiTuong

Hướng dẫn cách viết vòng lặp For Each trong VBA

Trong danh sách nhân viên, xác định mức thưởng của nhân viên: Nếu nhân viên trong bộ phận kinh doanh có mức thưởng là 500

Làm:

1. Mục tiêu:

Xét mỗi nhân viên có bộ phận kinh doanh, tiền thưởng là 500

>>> Xem thêm:  Sử dụng VBA để điền công thức mảng

2. Đối tượng:

 • Vùng B2: B8 chứa thông tin phòng ban của từng nhân viên (bien_TapHop)
 • Mỗi ô trong phạm vi B2: B8 là đối tượng được xem xét (bien_DoiTuong)
 • Giá trị đối tượng để so sánh: ô E2 có văn bản “Doanh nghiệp”
 • Kết quả nếu câu lệnh được thỏa mãn là ô F2 có giá trị là 500
 • Kết quả sẽ được điền tương ứng vào vùng C2: C8, tương ứng với dòng đối tượng đang xét

3. Viết thành một lệnh:

 • Bắt đầu câu lệnh với cú pháp khai báo 2 biến: bien_BoPhan và bien_DoiTuong
 • Đặt phạm vi cho biến một phần thành phạm vi B2: B8
 • Thực hiện một vòng lặp Đối với từng đối tượng trong Bộ
 • Sử dụng cấu trúc IF để so sánh giá trị của biến Đối tượng với giá trị trong ô E2
 • Sử dụng phương thức OFFSET để chuyển một cột sang bên phải so với biến cá thể. Đây là vị trí để nhận được kết quả thỏa mãn điều kiện

Vui lòng viết câu lệnh đó trong cửa sổ mã VBA và chạy nó để xem kết quả. Chúc các bạn may mắn áp dụng những kiến ​​thức trên vào công việc của mình.

Ngoài ra bạn có thể xem một số bài viết về chủ đề tương tự:

Hướng dẫn sử dụng vòng lặp For .. Next trong VBA

Đối với vòng lặp trong Excel VBA chi tiết và ví dụ

Hướng dẫn cách viết cấu trúc IF THEN ELSE trong Excel VBA

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách khai báo biến khi viết code trong VBA Excel

Nguồn : Blog hocexcel