Hướng dẫn cách tính số tuần, số ngày lẻ trong tuần giữa 2 mốc thời gian

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn cách tính số tuần, số ngày lẻ trong tuần giữa 2 mốc thời gian sử dụng các hàm cơ bản của Excel.

Việc xác định chính xác đến từng tuần, từng ngày lẻ (giờ chẵn) sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc liên quan đến xử lý số liệu. Ví dụ bạn làm trong lĩnh vực nhân sự, tiền lương thì yêu cầu chấm công, tính lương luôn cần sự chính xác để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Tính số tuần giữa 2 ngày

Chúng ta sẽ xác định số tuần bằng cách lấy phần nguyên của số ngày giữa hai thời điểm chia cho 7 (Tại sao chia cho 7 chỉ đơn giản là 1 tuần có 7 ngày)

Đầu tiên chúng ta sẽ xác định số ngày giữa hai mốc thời gian đó, để làm được điều này chúng ta có khá nhiều cách. Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ sử dụng hàm DATEDIF để xác định số ngày giữa hai thời điểm đó. Cụ thể, chúng ta có công thức tính số ngày bằng hàm DATEDIF như sau:

= DATEDIF (B6, C6, ”d”)

Trong đó:

  • B6: ngày bắt đầu
  • C6: ngày kết thúc
  • “D”: để biết số ngày

Hàm DATEDIF tính toán khoảng thời gian giữa hai điểm trong Excel

Khi đã có số ngày, chúng ta sẽ sử dụng hàm INT để lấy số tuần bằng cách lấy phần nguyên của số ngày chia cho 7.

= INT (D6 / 7)

xem thêm: Hàm int – hàm lấy phần nguyên trong Excel

Tính số ngày lẻ trong tuần giữa 2 ngày

Để tính số ngày lẻ trong tuần, chúng ta sẽ sử dụng hàm MOD, chúng ta có công thức sau:

= MOD (D6, E6 * 7)

  • D6: số ngày
  • E6 * 7: Số tuần nhân với 7
>>> Xem thêm:  Cách lọc và sắp xếp lại các dòng bằng màu nền, màu chữ và biểu tượng trong Excel

Hàm sẽ trả về phần còn lại và phần còn lại này là số ngày lẻ trong tuần. (Chi tiết hình ảnh trong phần tính số tuần ở trên)

Đây là một trong những hàm Excel cơ bản và đơn giản mà bạn cần biết để có thể xử lý các tình huống thực tế phát sinh trong công việc. Việc hiểu rõ các hàm trong Excel sẽ giúp bạn xử lý nhanh chóng các yêu cầu tính toán, góp phần nâng cao năng suất công việc. Để hiểu sâu hơn về Excel, các hàm trong Excel, thủ thuật và mẹo khi làm việc với Excel, các bạn có thể tham khảo tại Khóa học EX101 – Excel từ cơ bản đến chuyên nghiệp dành cho người đi làm


Khóa học tin học văn phòng Excel Word Powerpoint từ cơ bản đến nâng cao

Một số hướng dẫn về cách tính lũy tiến trong Excel

Loại bỏ tất cả các ký tự khoảng trắng đặc biệt trong Excel mà không cần sử dụng hàm

Hướng dẫn cách lấy dữ liệu từ tệp Excel đã đóng

Nguồn : Blog hocexcel