Hướng dẫn cách viết điều kiện với hàm Query trong GoogleSheet

Chức năng Truy vấn là chức năng đặc biệt chỉ có ở GoogleSheet (Bảng tính Google). Tuy nhiên, bạn đã thực sự hiểu cách viết hàm Truy vấn với các loại điều kiện chưa? Nếu chưa quen, hãy cùng tìm hiểu cách viết điều kiện bằng hàm Query trong GoogleSheet.

Cấu trúc hàm truy vấn

=TRUY VẤN(Bảng dữ liệu “Chọn + Các cột kết quả cần lấy + WHERE + Tên cột có điều kiện liên quan”) Trong đó:

  • Truy vấn : Tên hàm
  • Bảng dữliệu: bạn có thể tham khảo bất kỳ bảng dữ liệu nào, nhưng lưu ý nếu bạn chọn dòng tiêu đề thì kết quả cũng sẽ hiện ở dòng tiêu đề
  • cụm cấu trúc Chọn + Các cột kết quả cần lấy + WHERE + Tên cột có điều kiện liên quan đặt trong dấu ngoặc kép

Ví dụ, chúng ta có một cấu trúc như thế này:

=QUERY(Tờ1!A1:C10,“chọn A, B, C trong đó A = ngày'” & CHỮ($D$2,“yyyy-mm-dd”) & “’”)

  • Bảng dữ liệu là vùng A1:C10 trong Sheet1
  • Các cột kết quả cần lấy là cột A, B, C
  • Trong đó điều kiện là ngày ở cột A phải bằng ngày ở ô D2

Cách viết điều kiện trong QUERY . hàm số

Vì trong thực tế, điều kiện để trích xuất dữ liệu thường rất đa dạng nên việc viết hàm QUERY đặc biệt cần chú ý đến điều kiện viết. Dưới đây là cách viết một số loại điều kiện cụ thể:

Cách viết điều kiện tham chiếu đến ô chứa giá trị số hoặc Văn bản (không phải ngày tháng)

Cấu trúc điều kiện là:

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách xác định những ngày chủ nhật trong khoảng thời gian bất kỳ

dấu nháy đơn + dấu nháy kép + dấu và + tọa độ ô tham chiếu + dấu và + dấu ngoặc kép + dấu nháy đơn

Ví dụ:

Trong ví dụ trên, ta viết hàm Truy vấn với điều kiện là người tên An được trỏ đến ô F1 Sau đó ta đặt công thức tại ô E3 (vị trí bắt đầu lấy kết quả) là:

=TRUY VẤN($A$1:$C$11, chọn A, B, C trong đó A = ‘”&$F$1&“’ )

Trong đó ghi điều kiện tham chiếu bao gồm:

A = ‘”&$F$1&“’ (Cột A có cùng giá trị với giá trị trong ô F1)

Trong đó chúng ta không chỉ viết A = $F$1 mà phải viết đầy đủ cấu trúc điều kiện tại ô F1 như sau:

& $F$1 &

dấu nháy đơn + dấu ngoặc kép + dấu hiệu & + ô F1 (cố định) + dấu hiệu & + dấu ngoặc kép + dấu nháy đơn

Cách viết điều kiện tham chiếu đến ô chứa giá trị ngày tháng

Với điều kiện ngày tháng ta không thể tham chiếu trực tiếp đến ô chứa giá trị ngày tháng theo cách thông thường mà phải chuyển giá trị ngày tháng đó thành Text với cấu trúc ngày là Năm-Tháng-Ngày Ví dụ như sau:

Trong ví dụ trên, ta muốn lấy Query theo điều kiện giá trị ở cột Date (cột B) phải lớn hơn hoặc bằng (Từ ngày) ở ô F1 Sau đó ta đưa công thức vào ô E3 ( vị trí bắt đầu để có được kết quả là:

>>> Xem thêm:  Thay đổi cách tổ chức dữ liệu trên Excel giúp công việc dễ dàng hơn

=TRUY VẤN($A$1:$C$11, Chọn A, B, C trong đó B >= date’ “&Chữ($F$1, “yyyy-mm-dd”)&)

Trong đó để thực hiện điều kiện ngày tháng trong ô F1 chúng ta phải thực hiện 2 bước:

  • Bước 1: Chuyển đổi sang Năm-Tháng-Ngày bằng Text . hàm số

Chữ($F$1, “yyyy-mm-dd”)

  • Bước 2: Chuyển về cấu trúc điều kiện thời gian với cú pháp:

từ khóa ngày + dấu nháy đơn + dấu ngoặc kép + dấu hiệu & + Kết quả chuyển đổi văn bản Năm-tháng-ngày

+ dấu hiệu & + dấu ngoặc kép + dấu nháy đơn

Đặc biệt:

ngày& Chữ($F$1, “yyyy-mm-dd”) &

Cách viết điều kiện trực tiếp (không tham chiếu)

Với cách ghi này, bạn chỉ cần nhập trực tiếp giá trị điều kiện theo nguyên tắc:

  • Giá trị văn bản (ký tự chữ và số) được đặt trong dấu ngoặc kép
  • Giá trị số (số) được viết trực tiếp

Toán tử ra dấu (= , >=, ,

=QUERY($A$1:$F$100, “CHỌN .” Một, , DỄ Ở ĐÂU F > 1f < 100B = “Hà Nội” “)

Như vậy là chúng ta đã có thể biết cách viết hàm Truy vấn trong Google Sheet rồi. Chúc các bạn áp dụng tốt những kiến ​​thức trên vào công việc của mình. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết hay khác về Google Sheet:

Hướng dẫn cách tạo form nhập liệu trong Google Sheet

Thay đổi ngôn ngữ trên giao diện Google Sheet

Sửa đổi hàng, cột và ô trong Google Trang tính

>>> Xem thêm:  Cách hiện thẻ Developer để ghi Macro hoặc viết code VBA trong Excel

Nguồn : Blog hocexcel