Hướng dẫn cài đặt Visual Studio Code trên Linux

0
Mã studio hình ảnh là gì

Được phát triển bởi Microsoft, Visual Studio Code là một trình soạn thảo hoặc IDE mã nguồn mở miễn phí – cho phép các nhà phát triển ứng dụng viết mã bằng nhiều ngôn ngữ như: C / C ++, Go, Pỵhon, Java, …

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt phần mềm Visual Studio Code trên Linux. Để cụ thể hơn, bạn sẽ biết cách cài đặt Visual Studio Code trên cả bản phân phối dựa trên Debian và RedHAT.

Hướng dẫn cách cài đặt Visual Studio Code trên Debian, Ubuntu và Linux Mint

Cách cài đặt Visual Studio Code trên các hệ thống dựa trên Debian thường được thực hiện bằng cách kích hoạt kho lưu trữ Visual Studio Code bằng công cụ quản lý gói apt.

$ sudo apt update

Khi hệ thống đã được cập nhật, hãy cài đặt các phụ thuộc cần thiết.

$ sudo apt install software-properties-common apt-transport-https

Tiếp theo, sử dụng lệnh wget để nhập Key Microsoft GPG giống như dòng lệnh bên dưới:

$ sudo wget -q https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc -O- | sudo apt-key add -

Với việc bổ sung Key GPG của Microsoft, sau đó bật kho lưu trữ Visual Studio Code bằng cách chạy lệnh sau:

$ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main"

Khi kho lưu trữ đã được bật, hãy cập nhật hệ thống và cài đặt Visual Studio Code bằng cách chạy lệnh sau:

$ sudo apt update
$ sudo apt install code

Do kích thước của phần mềm này khá nặng nên việc cài đặt phần mềm sẽ mất khoảng 5 phút. Sau khi cài đặt thành công, hãy sử dụng trình quản lý ứng dụng để tìm kiếm công cụ Visual Studio Code và nhấp vào biểu tượng để khởi chạy hoặc bạn có thể sử dụng lệnh Lệnh“.

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn kill process trên Linux
vs mã

Hướng dẫn cài đặt Visual Code Studio trên CentOS, RHEL và Fedora

Quá trình cài đặt Visual Studiode Code dựa trên các bản phân phối RedHAT tương tự như bản được cài đặt trên Ubuntu. Ngay lập tức, tiến hành cập nhật hệ thống bằng lệnh sau:

$ sudo dnf update

Tiếp theo, nhập Key GPG của Microsoft bằng lệnh vòng / phút như hình dưới đây:

$ sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc

Với Key Microsoft GPG được cài đặt, tạo File lưu trữ cho Visual Code Studio.

$ sudo vim /etc/yum.repos.d/vstudio_code.repo

Tiếp theo, chèn đoạn mã sau vào File.

[code]
name=Visual Studio Code
baseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/vscode
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc

Để cài đặt công cụ Visual Studio Code, hãy chạy lệnh sau:

$ sudo dnf install code

Để sử dụng ứng dụng này, tương tự như cách nó được cài đặt trên Ubuntu, chỉ cần truy cập trình quản lý ứng dụng và tìm kiếm Visual Studio Code và mở nó.

Kết luận

Visual Studio Code là trình chỉnh sửa mã mạnh mẽ và giàu tính năng – cho phép bạn phát triển các ứng dụng bằng nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến. Đặc biệt đối với các lập trình viên ngôn ngữ như C và python cực kỳ thích công cụ này.

Xem thêm nhiều bài khác tại : https://excel-cracker.com/he-dieu-hanh

Leave A Reply

Your email address will not be published.