Hướng dẫn đếm ô chứa giá trị nhất định với hàm SUMPRODUCT

GIỚI THIỆU có nhiều ứng dụng mạnh mẽ và hữu ích cho người dùng. Một trong số đó là đếm các ô có chứa các giá trị nhất định do người dùng nhập vào. Trong bài viết dưới đây, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn giải quyết yêu cầu này.

Sử dụng kết hợp các ô đếm SUMPRODUCT, ISNUMBER, FIND và N có chứa giá trị nhất định

Ví dụ, chúng ta có bảng sau:

Với vấn đề trên, chúng ta có thể dễ dàng giải quyết bằng quai hàm COUNTIF kết hợp Các ký tự đại diện. Tuy nhiên, đối với những trường hợp phân biệt chữ hoa chữ thường thì phương pháp này sẽ cho kết quả sai lệch. Cụ thể khi thay đổi Một Pháo đài mộtphép tính với COUNTIF không còn chính xác.

Giải pháp của chúng tôi ở đây là sử dụng kết hợp GIỚI THIỆU với các chức năng sau:

Tìm các ký tự trong một chuỗi với FIND. hàm số

Khác với TÌM KIẾM, TÌM KIẾM. hàm số sẽ trả về giá trị theo điều kiện trường hợp nhạy cảm. Cụ thể, chúng ta sẽ tìm các ô chứa giá trị “a” trong vùng A2: A17 với công thức = FIND (“a”, A2: A17).

Tiếp theo, chúng tôi sẽ xóa lỗi #VALUE! bằng cách mang trở lại ĐÚNG SAI với chức năng THÁNG NĂM Lồng ngoài: = ISNUMBER (FIND (“a”, A2: A17)).

Cuối cùng, chúng tôi đếm các giá trị THẬT sau khi nó đã được trả về 0/1 với cụm ký hiệu hoặc chức năng NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮsau đó sử dụng chức năng GIỚI THIỆU theo công thức:

= SUMPRODUCT (N (ISNUMBER (FIND (“a”, A2: A17)))))

Kết quả chúng tôi nhận được là 2. Chúng tôi có thể tiến hành làm điều tương tự với “A1”, “B1”, “a1 ″… cả hai sẽ trả về kết quả chính xác.

>>> Xem thêm:  Khóa Và Mở Khóa Một Vùng Ô Trong Excel


Xem thêm các bài viết tương tự bên dưới:

Xác định các ô trống với SUMPRODUCT

Ứng dụng COUNTIF cơ bản trong Excel

So sánh COUNTIFS và SUMPRODUCT khi đếm nhiều điều kiện

Nguồn : Blog hocexcel