Hướng dẫn đếm số lượng giá trị duy nhất trong 1 vùng

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng hàm đếm để có thể đếm số lượng không trùng lặp (giá trị duy nhất) trong phạm vi

Với Excel 365, 2019

Nếu bạn đang sử dụng Excel 365 thì việc này khá đơn giản, cụ thể chúng ta sẽ có công thức của hàm counta như sau:

= COUNTA (DUY NHẤT (A2: A15))

Huong-dan-su-dung-ham-counta-1

Với hàm UNIQUE, chúng ta sẽ nhận được danh sách duy nhất trong phạm vi A2: A15

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Hướng dẫn cách sử dụng hàm duy nhất để tự động lọc danh sách không trùng lặp trong Excel

Khi đó, hàm COUNTA sẽ thực hiện đếm trong phạm vi sau khi loại bỏ các giá trị trùng lặp đó, kết quả là chúng ta nhận được 5 giá trị duy nhất.

Với các phiên bản Excel khác

Nếu không sử dụng một trong hai phiên bản Excel trên thì sẽ không có hàm counta, tuy nhiên bạn cũng có thể thực hiện với công thức mảng, cụ thể chúng ta sẽ có công thức sau để đếm số lượng giá trị duy nhất trong 1 số. khu vực.

= SUM (1 / COUNTIF (A2: A15, A2: A15))

Huong-dan-su-dung-ham-counta-2

Công thức trên hoạt động trong mảng.

Các hàm, công thức và hằng số mảng, ví dụ và hướng dẫn của Excel

Để hiểu thêm về cách hoạt động của công thức trên, bạn có thể vào Đánh giá công thức trong Tab công thức và thực hiện từng bước Thúc giục để xem Excel sẽ tính toán công thức trên như thế nào.

Ghi chú

  • Với công thức mảng ở trên, bạn cần nhấn Ctrl + Shift + Enter để làm công thức (Office 365, 2019 là không cần thiết)
  • Công thức = SUM (1 / COUNTIF (A2: A15, A2: A15)) như trên sẽ hoạt động cho hầu hết các phiên bản Excel

Kết luận

Học Excel Online hy vọng thông qua bài viết này, bạn đã học được cách nhanh chóng xác định số lượng giá trị duy nhất trong một khu vực có chứa các giá trị trùng lặp khác nhau; thông qua việc sử dụng hàm counta hoặc cách khác.

Xem các bài viết liên quan khác


Hướng dẫn cách sử dụng hàm duy nhất để tự động lọc danh sách không trùng lặp trong Excel

Các hàm, công thức và hằng số mảng, ví dụ và hướng dẫn của Excel

Hướng dẫn đánh số tự động trong excel với counta. hàm số

Cách sử dụng hàm count và counta để đếm ô trong excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm countif trong kế toán excel

Nguồn : Blog hocexcel

>>> Xem thêm:  Làm Thế Nào Để Đánh Số Thứ Tự Đặc Biệt Trong Excel?