Hướng dẫn nguyên tắc kế toán của tài khoản 112 chính xác năm 2019

Học Excel Online nhận được câu hỏi của bạn namthanhcong1999, học viên khóa Kế toán tổng hợp từ A đến Z như: Đọc xong bài này em rất muốn thầy giải thích cho em nguyên lý kế toán đằng sau. giao dịch kế toán được hạch toán như thế nào! Nguyên lý kế toán là một phần rất quan trọng trong nghiệp vụ của một kế toán viên mà rất nhiều bạn kế toán lười ôn tập và ghi nhớ. Bài viết này sẽ trình bày nguyên tắc kế toán tài khoản 112. Căn cứ Điều 12 Khoản 1 Thông tư 200/2014/TT-BTC nguyên tắc kế toán tài khoản 112 như sau:

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng của doanh nghiệp. Căn cứ để hạch toán tài khoản 112 “Tiền gửi ngân hàng” là giấy báo Có, giấy báo Nợ hoặc giấy báo có của Ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc (ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, séc chuyển khoản, séc). Bảo chi,…).

a) Khi nhận được chứng từ Ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra, đối chiếu với các chứng từ gốc kèm theo. Trường hợp có sự sai lệch giữa số liệu trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp, số liệu trên chứng từ gốc và số liệu trên chứng từ của Ngân hàng thì doanh nghiệp phải thông báo cho Ngân hàng để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý. hợp thời. Cuối tháng, nếu không xác định được nguyên nhân chênh lệch, kế toán ghi theo số liệu của Ngân hàng trên giấy báo Nợ, báo Có hoặc bảng sao kê. Số chênh lệch (nếu có) được ghi vào bên Nợ TK 138 “Phải thu khác” (1388) (nếu số liệu kế toán lớn hơn số liệu của Ngân hàng) hoặc bên Có TK 338 “Phải trả, phải nộp khác”. ” (3388) (nếu số liệu kế toán nhỏ hơn số liệu của Ngân hàng). Tháng sau tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, xác định nguyên nhân để điều chỉnh số liệu sổ sách.

>>> Xem thêm:  Tìm hiểu về ý nghĩa và cách dùng các sự kiện trong VBA Excel

b) Đối với doanh nghiệp có các tổ chức, bộ phận trực thuộc không tổ chức kế toán riêng có thể mở tài khoản chuyên thu, chi hoặc mở tài khoản thanh toán phù hợp để thuận tiện cho việc giao dịch, thanh toán. . Kế toán phải mở sổ chi tiết theo từng loại tiền gửi (Đồng Việt Nam, ngoại tệ các loại).

c) Tổ chức hạch toán chi tiết số tiền gửi theo từng tài khoản tại Ngân hàng để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

d) Khoản thấu chi ngân hàng không phản ánh trên tài khoản tiền gửi ngân hàng mà được phản ánh tương tự như khoản vay ngân hàng.

đ) Khi phát sinh các nghiệp vụ bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc sau:

– Bên Nợ TK 1122 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế. Riêng trường hợp rút quỹ tiền mặt bằng ngoại tệ gửi vào Ngân hàng thì phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán trên tài khoản 1112.

– Bên Có TK 1122 áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền.

Việc xác định tỷ giá giao dịch thực tế được thực hiện theo hướng dẫn tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái và các tài khoản có liên quan.

đ) Vàng tiền tệ phản ánh trên tài khoản này là vàng làm chức năng tích trữ giá trị, trừ vàng được xếp vào hàng tồn kho dùng cho mục đích sản xuất nguyên liệu. sản xuất sản phẩm hoặc hàng hóa để bán. Việc quản lý và sử dụng vàng tiền tệ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

>>> Xem thêm:  Vô hiệu hoá chức năng tự phát hiện kiểu dữ liệu trong Power Query Editor

g) Tại mọi thời điểm lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo nguyên tắc:

– Tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng khi đánh giá lại số dư tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. . Trường hợp doanh nghiệp có nhiều tài khoản ngoại tệ tại nhiều ngân hàng khác nhau và tỷ giá mua của các ngân hàng không có sự chênh lệch đáng kể thì có thể lựa chọn tỷ giá mua của một trong các ngân hàng mà doanh nghiệp mở tài khoản. ngoại tệ làm cơ sở định giá lại.

– Vàng tiền tệ được đánh giá lại theo giá mua trên thị trường trong nước tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Giá mua trên thị trường trong nước là giá mua do Ngân hàng Nhà nước công bố. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không công bố giá mua vàng thì tính theo giá mua do đơn vị được phép kinh doanh vàng công bố theo quy định pháp luật.

Con nợ:

– Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ gửi vào Ngân hàng;

– Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).

>>> Xem thêm:  Cách sử dụng AutoFilter trong VBA

– Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng tại thời điểm báo cáo

Có Đảng:

– Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ rút ra khỏi Ngân hàng;

– Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).

– Chênh lệch định giá vàng tiền tệ giảm tại thời điểm báo cáo

Số dư bên Nợ:

Số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ hiện gửi tại Ngân hàng tại thời điểm báo cáo.

TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, có 3 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 1121 – Đồng Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi, rút ​​và đang gửi tại Ngân hàng bằng đồng Việt Nam.

Tài khoản 1122 – Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi, rút ​​và đang gửi tại Ngân hàng bằng ngoại tệ các loại được quy đổi ra Đồng Việt Nam.

Tài khoản 1123 – Vàng tiền tệ: Phản ánh tình hình biến động và giá trị vàng tiền tệ của Doanh nghiệp gửi tại Ngân hàng tại thời điểm báo cáo.

8-)8-)8-)8-)8-)8-)8-)8-)8-)8-)8-)8-)8-)8-)8-)8-)

Chúc bạn học tập vui vẻ với Học Excel Online!

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết hữu ích về nghiệp vụ kế toán:

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính năm

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính giữa niên độ

Nguồn : Blog hocexcel