Hướng dẫn sử dụng hàm FILTER trả kết quả thỏa mãn một trong nhiều điều kiện

Khi nào Văn phòng 365 đã cập nhật lên phiên bản mới vào năm ngoái, một loạt các tính năng về công thức mảng động đã được thêm vào cùng với sự xuất hiện của các chức năng mới. Mot trong tat ca, quai hàm LỌC sẽ thay thế tất cả các hoạt động lọc đã được sử dụng trước đó thông qua Filter hoặc Bộ lọc nâng cao. Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm FILTER để trả về kết quả thỏa mãn một trong nhiều điều kiện.

Hàm FILTER trong Excel 365

Hàm FILTER được viết như sau:

= FILTER (mảng, bao gồm,[if_empty])

  • mảng: vùng dữ liệu được lọc (tiêu đề không bắt buộc)
  • bao gồm: điều kiện để lọc là gì, trong cột nào (xác định cả hai yếu tố cùng một lúc)
  • if_empty: Nếu không có kết quả, giá trị nào được trả về? (mục nhập tùy chọn)

Sử dụng hàm FILTER để trả về kết quả đáp ứng một trong nhiều điều kiện

Chúng ta đến với ví dụ dưới đây:

bộ lọc giăm bông-1

Yêu cầu: Lọc ra loại mặt hàng Một hoặc GỠ BỎ.

Đối với yêu cầu này, chúng tôi sẽ sử dụng hàm LỌC Dập tắt đồng thời ô chứa các sản phẩm thuộc loại A + HẾT như sau:

=LỌC(khu vực được lọc(vùng dữ liệu 1=“Điều kiện 1”)+(vùng dữ liệu 1=“Điều kiện 2”),“Không có kết quả thỏa mãn”)

Đặc biệt:

ham-filter-1-in-many-reviews-2

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong thao tác lọc để tìm giá trị thỏa mãn một trong nhiều điều kiện. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lọc dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện cùng một lúc với chức năng FILTER.

>>> Xem thêm:  Cách chuyển đổi bảng Excel sang HTML

Xem các bài viết tương tự của Học Excel Online

Tự động tạo báo cáo chi tiết với FILTER. hàm số

Lọc ra các danh sách duy nhất với BỘ LỌC NÂNG CAO

Nguồn : Blog hocexcel