Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP lồng VLOOKUP trong Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng quai hàm VLOOKUP lồng hàm VLOOKUP để tham chiếu trên các bảng khác nhau trong Excel một cách hiệu quả và nhanh chóng trong Excel

VLOOKUP là một trong những hàm Excel được sử dụng phổ biến nhất cho mục đích tìm kiếm và trả về kết quả tương ứng.

Ngoài ra, kết hợp INDEX + MATCH sẽ tối ưu hơn

Tại sao sử dụng Chỉ mục và Đối sánh tốt hơn sử dụng Vlookup trong Excel?

Quay trở lại chủ đề chính của bài viết này là sử dụng hàm VLOOKUP lồng nhau hàm VLOOKUP.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Ta có bài toán sau: Ta cần tính ThanhTien với ThanhTien = SoLuong * Giá

Chúng ta sẽ căn cứ vào ID trong bảng 3, thực hiện tìm kiếm trong bảng 1 để lấy TenHang, sau đó sử dụng TenHang này để tìm kiếm trong bảng 2 để lấy Gia và cuối cùng nhân với SoLuong để lấy ThanhTien.

huong-dan-su-dung-ham-vlookup-long-ham-vlookup-1

Bạn có thể làm cho nó dễ dàng hơn với việc tạo thêm cột. Tuy nhiên, trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng 2 hàm Vlookup lồng nhau. Cụ thể, chúng ta có công thức sau:

= G3 * VLOOKUP (VLOOKUP (E3, $ B $ 3: $ C $ 5,2,0), $ B $ 9: $ C $ 11,2,0)

Bạn có thể hiểu công thức trên như sau: Giá trị trả về của hàm VLOOKUP bên trong là giá trị tìm kiếm của hàm VLOOKUP bên ngoài.

Huong-dan-su-dung-ham-vlookup-long-ham-vlookup-2

Nếu phần giải thích trên khiến bạn khó hình dung, bạn có thể nhập Tab công thức, trong nhóm Kiểm toán Công thức bạn thấy Đánh giá công thức, một hộp thoại sẽ xuất hiện và bạn sẽ từ từ nhấn Đánh giá để xem Excel tính toán công thức trên như thế nào để giúp bạn hiểu rõ hơn.

Huong-dan-su-dung-ham-vlookup-long-ham-vlookup-3

Chúng ta có thể thấy rằng Excel cho phép người dùng sử dụng các hàm trong Excel rất linh hoạt và hiệu quả. Ngoài ra, kỹ năng viết hàm, đặc biệt là tích hợp hàm góp phần rất quan trọng giúp bạn thực hiện các hàm trong Excel để giải quyết các yêu cầu công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả.

>>> Xem thêm:  Cách xóa nội dung trùng lặp trong một ô của Excel


Sử dụng chức năng Vlookup để xác định ca làm việc dựa trên giờ làm việc

Tại sao sử dụng Chỉ mục và Đối sánh tốt hơn sử dụng Vlookup trong Excel?

Hướng dẫn cách sử dụng hàm vlookup để thay thế hàm if lồng nhau trong excel

4 cách tra cứu với vlookup, chỉ mục, khớp, sản phẩm và phạm vi tên trong excel

Nguồn : Blog hocexcel