Hướng dẫn xáo trộn dữ liệu ngẫu nhiên với hàm SORTBY và RANDARRAY

Trong bài viết này Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách xáo trộn dữ liệu ngẫu nhiên với sự kết hợp của hai hàm SORTBY và RANDARRAY.

Trộn dữ liệu ngẫu nhiên

Chúng tôi có danh sách dữ liệu sau:

Công thức cần thiết để ngẫu nhiên hóa dữ liệu trong trường hợp này là:

=SORTBY(khu vực được sắp xếp,RANDARRAY(COUNTA(khu vực được sắp xếp)))

Đây là phạm vi của chúng tôi từ ô A2: A12. Thay thế công thức như sau:

= SORTBY (A2: A12, RANDARRAY (COUNTA (A2: A12)))

Kết quả:

Giải thích

Đầu tiên, hàm RANDARRAY sẽ trả về một mảng số ngẫu nhiên theo số đã điền. Kết hợp với hàm đếm COUNTAkết quả là một dãy 11 số ngẫu nhiên.

Sau khi có dãy số, ta nhập hàm SORTBY để sắp xếp dữ liệu.


Tạo mảng số ngẫu nhiên trong Excel với RANDARRAY

Sắp xếp dữ liệu với SORT. hàm số

Nguồn : Blog hocexcel

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách làm mục lục trong Word