Làm thế nào để tính tốc độ tăng trưởng bình quân, tăng trưởng hàng năm trong Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ nói về những cách tính toán tốc độ tăng trưởng Tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm (AAGR) và tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR) trong Excel.

Tính toán tốc độ tăng trưởng hàng năm trong Excel

Để tính tốc độ tăng trưởng hàng năm trong Excel, có một công thức cơ bản như sau: = ((Giá trị cuối cùng / Giá trị bắt đầu) ^ (1 / (kỳ- 1)) -1. Và chúng ta có thể dễ dàng áp dụng công thức này như sau:

1. Chọn một ô trống, ví dụ như C6, nhập công thức = (B11 / B2) ^ (1 / (10-1)) – 1 vào ô đó, và nhấn phím Enter. Xem hình sau:

Lưu ý: Trong công thức = (B11 / B2) ^ (1 / (10-1)) -1, B11 là ô có giá trị cuối cùng, B2 là ô có giá trị đầu và 10 là khoảng giữa các giá trị . bắt đầu và kết thúc và bạn có thể thay đổi chúng theo ý muốn.

2. Chọn ô mà bạn nhập công thức (trong trường hợp của chúng tôi là C6), nhấp vào. cái nút Phần trăm kiểu trên tab Nhà để thay đổi số thành định dạng phần trăm, rồi thay đổi vị trí thập phân của nó bằng cách bấm vào. cái nút Tăng thập phân hoặc Giảm số thập phân. Xem hình sau:

Tính toán tốc độ tăng trưởng hàng năm với hàm XIRR trong Excel

Trên thực tế, hàm XIRR có thể giúp chúng tôi tính toán tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trong Excel một cách dễ dàng, nhưng nó cần bạn tạo một bảng mới với các giá trị bắt đầu và kết thúc.

>>> Xem thêm:  Ai thuộc hết 60 phím tắt này?

1.Tạo một bảng với các giá trị bắt đầu và kết thúc như hình dưới đây

Ghi chú: Trong ô B30, hãy nhập = B2, trong ô C30 nhập = A2, trong ô B31 nhập = -B11 và trong ô C31 nhập = A11 hoặc bạn có thể nhập trực tiếp dữ liệu gốc của mình vào bảng này. Nhân tiện, bạn phải thêm dấu trừ trước Giá trị cuối.

2. Chọn một ô trống bên dưới bảng này, nhập công thức = XIRR (B30: B31, C30: C31) vào đó và nhấn phím Enter.

3. Để thay đổi kết quả thành định dạng phần trăm, hãy chọn ô có chức năng XIRR, nhấp vào nút Phần trăm kiểu trên tab Nhà và sau đó thay đổi vị trí thập phân bằng cách nhấp vào. cái nút Tăng thập phân hoặc Giảm số thập phân. Xem hình sau:

Để tính tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm trong excel, thông thường chúng ta phải tính tốc độ tăng trưởng hàng năm của mỗi năm bằng công thức = (Giá trị cuối cùng – Giá trị bắt đầu) / Giá trị bắt đầu, sau đó tính trung bình các tốc độ tăng trưởng hàng năm này. Bạn có thể làm như sau:

1. Bên cạnh bảng gốc, nhập công thức = (B3-B2) / B2 vào ô trống C3 và kéo công thức từ C3 đến C11.

2. Chọn khu vực C3: C11, nhấp vào nút Phần trăm kiểu trên tab Nhà và sau đó thay đổi vị trí thập phân bằng cách nhấp vào. cái nút Tăng thập phân hoặc Giảm số thập phân. Xem hình trên:

>>> Xem thêm:  Cách hiển thị đường dẫn tệp trong thanh tiêu đề hoặc thanh công cụ trong Excel

3. Tốc độ tăng trưởng trung bình qua các năm được tính bằng công thức = AVERAGE (C3: C11) trong ô C12 và nhấn phím Enter.

Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn biết cách tính tốc độ tăng trưởng bình quân, tốc độ tăng trưởng hàng năm trong Excel một cách đơn giản và hiệu quả nhất.

Để có thể ứng dụng tốt Excel trong công việc, chúng ta không những phải thành thạo các hàm mà còn phải sử dụng thành thạo các công cụ của Excel. Các hàm nâng cao giúp ứng dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Các công cụ thường được sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …

Tất cả những kiến ​​thức này bạn có thể học được trong khóa học

Nguồn : Blog hocexcel