Lọc dữ liệu từ 1 sheet ra nhiều sheets theo nhiều điều kiện Excel

Lọc dữ liệu từ 1 trang tính thành nhiều trang tính theo nhiều điều kiện

Mời các bạn xem video Học Excel Online:

Hãy tham khảo các khóa học của Học Excel Online để có thể tự viết code phục vụ cho công việc của mình nhé!

Học Excel, Tìm việc Ngay: https://www.hocexcel.online/ex101
Thực hành các hàm và công cụ trong Excel: https://www.hocexcel.online/ex102
Hãy để VBA giúp bạn: https://www.hocexcel.online/vba101
Nâng cao VBA Pro: https://www.hocexcel.online/vba201
Hiểu và phân tích dữ liệu với Excel: https://www.hocexcel.online/dv101
Hãy làm kế toán với VBA: https://www.hocexcel.online/im101
Quản lý hàng tồn kho trong Excel: https://www.hocexcel.online/im201

Nguồn : Blog hocexcel

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách sử dụng hàm LOWER trong Excel