Lọc dữ liệu từ master data ra nhiều sheets theo điều kiện

Lọc dữ liệu từ dữ liệu chính thành nhiều trang tính theo điều kiện Đây là bài số 12 trong chuỗi video Hướng dẫn về VBA trong Excel và ứng dụng của nó trong công việc…

Nguồn : Blog hocexcel

>>> Xem thêm:  Cách lập bảng kế hoạch thanh toán hóa đơn có chiết khấu thanh toán