N/A là gì? Giới thiệu hàm NA trong Excel

“N / A là gì?” – Chắc hẳn đây là câu hỏi của rất nhiều bạn khi gặp lỗi này trên Excel. Tuy nhiên, đây không nhất thiết là một lỗi – đó là một tính năng. Chúng tôi có thể hiển thị “tính năng” này thông qua chức năng NA. Vì vậy, hàm NA gì? Đọc bài viết dưới đây.

N / A là gì? Hàm NA trả về giá trị lỗi

Hàm NA có chức năng trả về # N / A. giá trị lỗi (không áp dụng, không có sẵn, không có giá trị) nghĩa là “không có giá trị”.

Đây là chức năng được sử dụng khi bạn muốn hiển thị thông báo trên các ô không hiển thị kết quả. Các hàm có thể được sử dụng một mình hoặc được lồng trong các hàm khác. Ví dụ, với hàm IF.

Công thức

Hàm NA có công thức rất đơn giản:

= NA ()

Kết hợp hàm NA với IF. hàm số

Trong trường hợp này, chúng ta cần trả về giá trị # N / A cho ô không có số đếm. Để làm điều đó, trong ô C2, hãy chèn hàm NA vào bên trong hàm IF:

= IF (A2 = “”, NA (), A2 * B2)

Sau đó, sử dụng Tự động điền cho các ô còn lại.

Ghi chú:

  • Khi một công thức liên quan đến một ô chứa giá trị # N / A, kết quả là # N / A.
  • Hàm NA không cần đối số, nhưng hãy nhớ điền vào dấu ngoặc đơn.
  • Bạn có thể gõ trực tiếp # N / A vào ô từ bàn phím.
>>> Xem thêm:  Các thủ thuật thêm bớt nhanh cột trong Excel, hay và lạ

Xem thêm:

Tìm hiểu # N / A trong Excel

Cách ẩn # N / A trong Excel

Sử dụng IFNA để xử lý # N / A

Nguồn : Blog hocexcel