Thêm ảnh GIF vào Google Docs

Chèn GIF vào Google Tài liệu là một trong những cách giải thích thú vị, cụ thể và dễ hiểu nhất về các vấn đề của bạn khi bạn cần nói chuyện hoặc cho ai đó xem. Tuy nhiên, ảnh GIF trong Google Docs sẽ không hoạt động bình thường nếu không…