Phân loại các lỗi thường gặp trong Excel với hàm ERROR.TYPE

ERROR.TYPE. hàm số sẽ giúp người dùng kiểm tra lỗi và các loại lỗi trong Excel. Đặc biệt Học Excel Online sẽ tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

ERROR.TYPE. hàm số

Hàm ERROR.TYPE trong Excel sẽ trả về giá trị số tương ứng với từng loại lỗi. Trong trường hợp không có lỗi trong công thức, hàm trả về giá trị # N / A.

Bảng giá trị của hàm:

phân tích

Trong phiên bản Excel 365, Excel đã thêm các lỗi mới liên quan đến Dải mảng động có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng chức năng ERROR.TYPE bao gồm:

#TRÀN! – 9

#KHÔNG XÁC ĐỊNH! – mười

#ĐỒNG RUỘNG! – 11

# CALC! – thứ mười hai

Công thức

Hàm được viết như sau:

= ERROR.TYPE (giá trị lỗi)

Nơi giá trị lỗi có thể được nhập trực tiếp hoặc dưới dạng tham chiếu.

Ví dụ

Sử dụng ERROR.TYPE để phân loại lỗi

Chúng ta có thể tạo bảng phân loại lỗi bằng hàm ERROR.TYPE, từ đó tránh được lỗi lặp lại và có hướng giải quyết.

phân tích

Sử dụng ERROR.TYPE đưa ra thông báo lỗi

Bằng cách kết hợp với hàm IF, chúng ta có thể sử dụng hàm ERROR.TYPE để đưa ra thông báo lỗi cụ thể trong từng trường hợp, ví dụ:

= IF (ERROR.TYPE (E2 / F2) <> 2, “Bình thường”, “Lỗi chia cho 0”)

phân tích


Ngoài việc sắp xếp hay báo cáo, Excel còn cung cấp cho chúng ta các hàm và cách xử lý lỗi. Xem các bài viết tương tự sau:

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách sử dụng vòng lặp For Each trong VBA Excel

Các lỗi trong Excel và cách khắc phục nó

Xử lý lỗi công thức Excel

Xác định và bẫy lỗi trong Excel

Nguồn : Blog hocexcel