So sánh hai danh sách và tách các thành phần giống nhau, khác nhau

Cuối cùng Học Excel Online Có một câu hỏi thú vị như sau:

 • Làm thế nào để so sánh 2 danh sách ở 2 trang tính khác nhau?
 • Làm cách nào tôi có thể tách (truy xuất) nội dung xuất hiện trong cả hai danh sách này cùng một lúc?
 • Làm thế nào để tách (lấy) những nội dung chỉ có trong danh sách A mà không có trong danh sách B?
 • Làm thế nào để tách (lấy) những nội dung chỉ có trong danh sách B mà không có trong danh sách A?

Bạn có thể tự trả lời câu hỏi này không? Hãy để Học Excel Online gợi ý cho bạn một cách thực hiện:

1. Phân tích yêu cầu

Giả sử chúng ta có 2 danh sách nằm trên 2 sheet khác nhau, được gọi là Sheet A và Sheet B, lần lượt là Danh sách A nằm trong Trang tính A, Danh sách B nằm trong Trang tính B.

So sánh 2 danh sách = so sánh từng giá trị trong một danh sách với toàn bộ danh sách khác. Điều này đang thay đổi từ ngữ để bạn có thể hình dung lệnh sử dụng (lệnh COUNTIF)

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Việc tách (truy xuất) dữ liệu sẽ bao gồm 2 thủ tục:

 • Lọc dữ liệu dựa trên kết quả so sánh. Tùy theo yêu cầu dữ liệu cần truy xuất, việc lọc sẽ được thực hiện theo nội dung tương ứng.
 • Lấy dữ liệu bằng cách Sao chép + Dán hoặc kỹ thuật lọc dữ liệu khác (ví dụ: Bộ lọc nâng cao)
>>> Xem thêm:  Cách tô màu từ trùng lặp trong một ô trong Excel

2. Làm thế nào để làm điều đó

2.1. Tạo COUNTIF. hàm số

Để so sánh nội dung của Danh sách B với Danh sách A, chúng ta đặt hàm COUNTIF trên trang tính A như sau:

Trong đó các đối tượng của hàm COUNTIF bao gồm:

Phạm vi: Khu vực để so sánh – là danh sách trong Trang tính B, cột A. Khi áp dụng cho toàn bộ cột A trong Trang tính B, nó có thể được viết như sau: B! A: A

Tiêu chí: Điều kiện để so sánh – là mỗi giá trị trong danh sách A, áp dụng từ A2 đến A10

Vì vậy, với mỗi giá trị trong danh sách A, chúng tôi có kết quả sau:

 • Bằng 0: giá trị này trong danh sách A không có trong danh sách B
 • Bằng 1: Giá trị này trong danh sách A được đưa vào danh sách B, xuất hiện một lần

2.2. Hoạt động lọc

Áp dụng chức năng AutoFilter trong Sheet A như sau:

 • Chọn toàn bộ vùng dữ liệu trong Sheet A, gồm 2 cột A và B
 • Chọn tab Dữ liệu> chọn Bộ lọc

Để lọc nội dung xuất hiện trên cả hai trang tính cùng một lúc, hãy lọc các giá trị có kết quả là 1 trong cột B

Để chỉ lọc nội dung trong Danh sách A, không phải trong Danh sách B, hãy lọc các giá trị dẫn đến kết quả là 0 trong cột B

2.3. Hoạt động truy xuất dữ liệu

 • Sao chép kết quả sau khi lọc trong cột A
 • Dán giá trị (dán đặc biệt / Giá trị) vào vùng kết quả
>>> Xem thêm:  Hướng dẫn chuyển đổi định dạng number thành text bằng hàm text hoặc các tùy chọn

Xem video dưới đây để hiểu rõ hơn về cách thực hiện:

Chúc các bạn học tốt với Học Excel Online!

Xem thêm: Lọc dữ liệu trùng 2 cột trong excel cực kỳ đơn giản

Nguồn : Blog hocexcel