Tách mã số ra các ô hoặc cột liên tiếp trong Excel

Hướng dẫn cách tách mã thành các ô hoặc cột liên tiếp trong Excel, với mỗi ô là một ký tự trong mã. Đây là dạng bài tập kết hợp giữa hàm Mid với hàm Column trong Excel.

Chia mã thành nhiều cột trong công thức Excel tại B2: = MID ($ A2, column () – 1,1) http://hocexcel.online/subscribe

Tải các tài liệu liên quan:

Tải xuống

Bạn cũng có thể quan tâm đến các khóa học của Học Excel Online:

EX101 – Excel từ cơ bản đến chuyên nghiệp cho người đi làm

Loạt video về VBA trong excelKiến thức có liên quan:

Bài 48 – Tạo biểu mẫu nhập liệu trong Excel

Bạn có thể quan tâm đến các bài viết sau

  • Biểu đồ động trong Excel, cách thiết lập dữ liệu
  • DVD Excel từ cơ bản đến phức tạp
  • Kiểm soát Word từ Excel – thay vì Kết hợp Thư
  • # 89 Sử dụng SUMIF với * và? đếm theo điều kiện
  • Sử dụng tính năng Tìm kiếm Mục tiêu trong Excel

Nguồn : Blog hocexcel

>>> Xem thêm:  Custom Format và những áp dụng hữu ích