Tạo slide powerpoint từ dữ liệu trong file Excel với VBA

Tạo slide powerpoint từ dữ liệu trong tệp Excel bằng VBA Đây là bài số 10 trong chuỗi video Cách sử dụng VBA trong Excel và các ứng dụng của nó trong công việc…

Nguồn : Blog hocexcel

>>> Xem thêm:  Gộp bảng dữ liệu có cấu trúc giống nhau sử dụng SQL trong Excel