XÂY DỰNG BẢNG TÍNH THUẾ TNCN TRÊN EXCEL – PHẦN 3

Phần 1 – Phần 2 – Phần 3

Việc phải tính thuế thu nhập cá nhân luôn là vấn đề đau đầu của các bạn kế toán. Một phần là do cách tính biểu thuế lũy tiến từng phần phức tạp, phần khác là do các luật thuế thường xuyên phải điều chỉnh.

Bài viết này sẽ giúp bạn nắm được cách tính toán, xây dựng công thức chuẩn trên file excel, có thể tùy chỉnh theo thực tế. Nhưng để hiểu rõ hơn thì bạn cần hiểu rõ nội dung của luật thuế TNCN.

Phần 3: Đơn giản hóa bằng cách tính thuế lũy tiến – Phương pháp 2

Như đã nói ở phần trước, việc sử dụng 7 công thức cho 7 bậc thuế khá dài và khó hiểu, nên trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu một cách nhanh hơn, có thể cho phép sử dụng 7 hàm IF lồng nhau. dễ dàng hơn và không bị nhầm lẫn.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Điều quan trọng nhất trong phần này là hiểu nội dung của THUẾ TÙY CHỈNH

Để giảm thời gian viết và phân tích, vui lòng xem hình sau:

1. Thuế lũy tiến là gì?

(Đây là tên cá nhân của tác giả, bạn muốn đặt tên gì cũng được).

Ở bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về khái niệm khoảng thời gian lũy tiến (Progressive Interval).

Và hơn nữa, chúng ta biết rằng khi Thu nhập chịu thuế (TNDN) vượt quá giới hạn ở một mức nhất định, thì ở mức đó, nó sẽ được tính trực tiếp trên KLT * Thuế suất, không phụ thuộc vào CBT nữa.

>>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách viết điều kiện hàm SUMIFS để đạt hiệu quả tốt nhất

Do đó, chúng ta có thể thấy rằng số thuế được tính ở các bậc có giới hạn nhỏ hơn TNT sẽ luôn là một con số xác định.

Con số đó được tính theo công thức trong hình.

Thuế lũy tiến Bậc này = KLT Bậc trước * Thuế suất Bậc trước + Thuế lũy tiến Bậc trước

Thuế lũy tiến bước 1 = 0, vì không có thuế lũy tiến từng bước trước đó ở bước 1 và bắt đầu từ 0

2. Sử dụng cách tính thuế như thế nào?

Hãy xem một ví dụ để dễ hiểu hơn

Mặt hàng A = 40 triệu

Như đã tính ở Phần 2, chúng ta biết số thuế phải nộp ở mỗi cấp là:

Nếu chúng ta phân tích nó theo cách khác, chúng ta sẽ thấy rằng:

40 triệu> 32 triệu. Vì vậy số thuế đến hết bậc 4 sẽ là một con số cố định (tạm gọi là B).

Ở bậc 5 chỉ còn 8 triệu, tính theo thuế suất 25% = 2 triệu (tạm gọi là C)

Vậy tính nhanh B là bao nhiêu?

B được gọi là số thuế lũy tiến đến bước 5 = Số thuế tối đa bậc 1 + Số thuế tối đa bậc 2 + Số thuế tối đa bậc 3 + Số thuế tối đa bậc 4

(Số tiền thuế tối đa trên mỗi bậc = Phạm vi lũy tiến * Thuế suất cho bậc đó)

= 250.000 + 500.000 +1.200.000 + 2.800.000

= 4.750.000 = Thuế lũy tiến 5

Vì vậy, cách hiểu ngắn gọn sẽ là:

A = 40 triệu = B + C

B = Thuế lũy tiến bước 5 = 4.750.000

C = Còn lại ở mức 5 = 8.000.000 * 25% = 2.000.000

A = 4.750.000 + 2.000.000 = 6.750.000

Khi đó áp dụng thuế lũy tiến sẽ tính nhanh hơn so với cách thông thường.

>>> Xem thêm:  Thu thập dữ liệu từ Web thương mại điện tử, web chứng khoán, và các API với Google Apps Script

3. Công thức chung

Coi số TNTT là A = một số bất kỳ

Nếu A nằm trong một giới hạn bậc thì A = Thuế lũy tiến cho bậc đó + (A – Giới hạn bậc trước) * Thuế suất cho bậc đó

Vì chỉ có 7 bước nên ta có thể gộp 7 hàm IF có cùng nội dung trên để tính.

= IF1 (A <0,0, IF2 (A

Ghi chú:

  • Ở công thức trên mình đã đánh số IF1, IF2… thành IF7 để dễ hình dung là có 7 hàm if khi viết công thức excel không được đánh số như vậy.
  • (A- Bằng…) phải nằm trong ngoặc để thực hiện phép nhân với Thuế suất. Nếu không có dấu ngoặc sẽ bị sai
  • Ở cuối hàm, 7 dấu ngoặc phải được đóng bằng 7 if. chức năng

Bình luận

Cách tính với Thuế lũy tiến nhanh hơn cách tính thông thường. Tuy nhiên phải qua 1 bước tính thuế lũy tiến

Để áp dụng, bạn cần hiểu rõ về cách tính cũng như bản chất của thuế lũy tiến từng phần.

Thuế lũy tiến KHÔNG phải là một con số cố định, mà được tính từ Giới hạn Bậc Thuế và Thuế suất. Hai điều này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy số thuế lũy tiến cũng có thể thay đổi.

Hãy nhớ cách tính thuế lũy tiến chứ không phải các con số cụ thể, mặc dù việc sử dụng các con số cụ thể dường như làm cho công thức dễ viết hơn.

Nguồn : Blog hocexcel

>>> Xem thêm:  4 CÁCH VIẾT HÀM VLOOKUP ĐỂ PHÂN BIỆT CHỮ HOA, CHỮ THƯỜNG